Wybitne osobistości Katedry

Janusz Teczke, prof. zw. dr hab. dr h.c.

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 19 lutego 2018 roku w wieku 69 lat
zmarł Prof. zw. dr hab. dr h.c. Janusz Teczke
Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego,
Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2002 – 2008,
wybitny naukowiec, wychowawca kolejnych pokoleń studentów i naukowców, czynny zawodowo do ostatnich swoich dni.
Będzie nam bardzo brakowało cotygodniowych spotkań wypełnianych życzliwością, optymizmem i wielkim poczuciem humoru.

Tytuł naukowy: Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2002 – 2008.

Stopnie, tytuły naukowe i tytuły honorowe:

 • Doktor Honoris Causa Karaganda University of Economics Kazpotrebsoyuz, 2013
 • Doktor Honoris Causa University of Central Bank of Ukraine, 2009
 • Profesor zwyczajny, 2003
 • Profesor tytularny nauk ekonomicznych, 1998
 • Doktor habilitowany nauk organizacji i zarządzania, 1989
 • Doktor nauk organizacji i zarządzania, 1980
 • Magister nauk ekonomicznych, 1971

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie „International Scientific Fellowship“ przyznane przez Science-to-Business Marketing Research Centre rezydujące w Münster School of Business, 2015
 • Odznaka „Honoris Gratia” przyznana przez Prezydenta Jacka Majchrowskiego
  w uznaniu zasług dla miasta Krakowa, 2008
 • Srebrny Medal Obronności Kraju, 2006
 • Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2005
 • Medal i Dyplom Honorowy – Wybitna Osobowość Hochschule Anhalt, Niemcy, 2002
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji, 2000    
 • Srebrny Krzyż Zasługi, 1998.

Zainteresowania:

Zarządzanie przedsiębiorstwami międzynarodowymi, logistyka, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie czasem, metody i techniki zarządzania, organizacja i zarządzanie.

Jerzy Trzcieniecki, prof. zw. dr hab. dr h.c.

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 26 stycznia 2014 roku, w wieku 93 lat,
zmarł Prof. dr hab. dr h.c. Jerzy Trzcieniecki,
długoletni Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania.

Profesor Jerzy Trzcieniecki był wybitnym naukowcem, który całe swoje życie zawodowe poświęcił stymulowaniu rozwoju nauk o zarządzaniu oraz promowaniu współpracy środowisk naukowych z praktyką. Profesor był wspaniałym promotorem i mentorem pokoleń pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Był także autorem wielu przełomowych publikacji, w tym kilkudziesięciu monografii, licznych artykułów, rozpraw, recenzji, przekładów, oraz opracowań projektowych. Podkreślić także należy jego erudycję, wszechstronność, ogromna wiedzę, umiejętności dydaktyczne oraz organizacyjne.

Profesor Jerzy Trzcieniecki był aktywny naukowo do końca swoich dni, zawsze służył swym współpracownikom dobrą radą i wnikliwymi spostrzeżeniami naukowymi. Profesor  był także „dobrym duchem” naszej Katedry, zawsze wnosząc do niej wiele życzliwości, ciepła i wesołej atmosfery.

Pamięć o Profesorze będzie zawsze obecna w naszych sercach i umysłach.

Profesor zwyczajny nauk o organizacji i zarządzaniu (1976). Wieloletni dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, były wiceprezes Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Oznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Edukacji Narodowej.

Zainteresowania:

metodologia zarządzania; projektowanie systemów zarządzania; teoria organizacji i zarządzania

Wybrane publikacje:

Teoria organizacji i zarządzania (WSE, Sopot 1966), współautor Alfred Czermiński;
Wpływ ogólnej teorii systemów na rozwój teorii organizacji (Problemy Organizacji 18/1970);
Metoda obserwacji migawkowych w badaniu organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego (PWE, Warszawa 1973);
Projektowanie systemów zarządzania (PWN, Warszawa 1979);
Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki (PWN, Warszawa 1986), współautor Adam Stabryła;
Metodologiczne aspekty zarządzania (Ossolineum, Wrocław 1986), współautor Adam Stabryła