Współpraca z firmami

Współpraca z firmami

Katedra Zarządzania Międzynarodowego ze względu na meritum swojego nauczania stara się nawiązywać aktywną współpracę z firmami i organizacjami zewnętrznymi. Celem takiej współpracy ma być łączenie teorii z praktyką gospodarczą. 

Współpraca zewnętrzna jest prowadzona w trzech obszarach: 


– wspólne projekty
– wykłady gościnne
– praktyki studenckie
– wyjazdy do przedsiębiorstw

 

Wspólne projekty

Wspólne projekty polegają na opracowaniu przez studentów problemu biznesowego pod merytorycznym nadzorem osoby wydelegowanej ze współpracującego przedsiębiorstwa. Takie projekty mogą być realizowane albo w ramach zajęć z konkretnych przedmiotów lub też mogą mieć formę dobrowolnej pracy studentów. 

Głównym celem projektów jest:


– skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą, 
– gruntowne poszerzenie wiedzy w analizowanym obszarze,
– rozwój umiejętności pracy w zespole, w rzeczywistych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw.
 

Wykłady gościnne

Pracownicy Katedry ZM chętnie w ramach albo ustaleń podjętych na szczeblu Uniwersytetu Ekonomicznego albo korzystając ze swoich kontaktów biznesowych zapraszają na zajęcia ludzi z praktyki gospodarczej. Dotychczas gościliśmy przedstawicieli poniższych stowarzyszeń i firm :
– Bahlsen
– Grupa Żywiec
– StrategieTel
– SEMAHEAD
– Veracom
– SAPR
– Salewa
 

Praktyki studenckie

Studenci coraz częściej decydują się na łączenie studiów z praktyką a nawet pracą w różnego typu przedsiębiorstwach. Nie zawsze jednak wybór przedsiębiorstwa i rodzaju praktyki jest zgodny z meritum studiów a czasami nawet niekoniecznie z zainteresowaniami studenta. 

Aby w większym zakresie umożliwić studentom połączenie zainteresowań biznesowych z praktyką, Katedra Zarządzania Międzynarodowego podjęła inicjatywę współpracy z kilkoma przedsiębiorstwami (lista nie jest zamknięta i nadal poszukujemy innych) której celem ma być umożliwienie studentom odbycia wartościowej praktyki, w konkretnym dziale, pod nadzorem merytorycznym odpowiednich osób, tak aby stworzyć wartość dodaną nie tylko dla przedsiębiorstwa w postaci „dodatkowych rąk do pracy”, ale także wartość dla studenta. 
 

Wyjazdy do przedsiębiorstw

Katedra w ramach poszczególnych przedmiotów organizuje wiele wyjazdów tematycznych do przedsiębiorstw celem weryfikacji wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą.