Współpraca międzynarodowa

Seminaria międzynarodowe

Dodatkowe uatrakcyjnienie programu studiów, stanowi możliwość wyjazdu każdego studenta

specjalności Zarządzanie międzynarodowe na tygodniowe seminarium międzynarodowe, realizowane naprzemiennie w Polsce i za granicą. Seminaria te są poświęcone nowoczesnym trendom w zarządzaniu i polegają na analizie danego zakresu tematycznego, a następnie jego prezentacji na forum międzynarodowym. Analiza tematu odbywa się w grupach złożonych ze studentów specjalności „zarządzanie międzynarodowe” oraz zagranicznych uczelni. Poza aspektem merytorycznym seminarium międzynarodowe daje możliwość praktycznego wykorzystania znajomości języka obcego, poznania innych kultur oraz sposobów pracy w zespołach międzynarodowych.

Stypendia zagraniczne

Każdy student specjalności Zarządzanie międzynarodowe ma możliwość starania się o otrzymanie półrocznego lub

rocznego stypendium zagranicznego, połączonego z praktyką w przedsiębiorstwie międzynarodowym. Stypendia są

wynikiem bilateralnej współpracy Katedry Zarządzania Międzynarodowego z zagranicznymi uczelniami oraz fundacjami, wymienionymi poniżej.

 

Uczelnie partnerskie:

Rosja (Petersburg)
Mołdawia (Kiszyniów)
Niemcy (Augsburg, BernburgBocholtMünster,)
Gruzja (Tbilisi)
Ukraina (Lwów)


Fundacje z Niemiec:

Hans Seidel Stiftung, Deutscher Akademischer Austauschdienst, InWEnt- Internationale Weiterbildung und Entwicklung GmbH

Praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach

Wielu z naszych Absolwentów odbyło praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach międzynarodowych, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Praktyki te stały się „punktem odniesienia” przy realizacji projektów zaliczeniowych oraz prac magisterskich – umożliwiły wykorzystywanie zdobytej wiedzy teoretycznej w odniesieniu do praktycznych rozwiązań.

Konsultacje naukowe w Gumilyov Euroasian National University w Astanie

Katedra Zarządzania Międzynarodowego nawiązała współpracę z Gumilyov Euroasian National University w Astanie,  gdzie Profesor Janusz Teczke został konsultantem naukowym 3 przewodów doktorskich.