Ważne terminy

30 czerwca 2021 – ostateczny termin zgłoszeń 

15 sierpnia 2021 – termin dokonania wpłaty 

15 września 2021 – termin nadsyłania artykułów  

11 – 15 września 2021 – konferencja