Struktury fundacji

Struktura Fundacji

Formalnie strukturę naszej organizacji tworzą:
 • Zgromadzenie fundatorów składające się z Członków Założycieli, którymi są:
  • dr hab. dr h.c. Piotr Buła, prof. UEK
  • dr Halina Łyszczarz
  • dr Michał Patkaniowski
 • Rada Fundacji w składzie:
  • dr hab. dr h.c. Piotr Buła, prof. UEK
  • dr Michał Patkaniowski
 • Zarząd: dr Halina Łyszczarz

Członek Rady Fundacji
Członek Założyciel

Prezes Zarządu
Członek Założyciel

Członek Rady Fundacji
Członek Założyciel

Byli Członkowie Fundacji

Strukturę fundacji tworzył również ś.p. prof. dr hab. h.c. Janusz Teczke, będąc Członkiem Założycielem i Człokiem Rady Fundacji