SOS – Społeczna Odpowiedzialność Studentów

SOS – Społeczna Odpowiedzialność Studentów to inicjatywa skierowana do studentów kierunku Logistyka Międzynarodowa i specjalności Zarządzanie międzynarodowe prowadzonych przez Katedrę Zarządzania Międzynarodowego przy współpracy ze świetlicami środowiskowymi będącymi pod patronatem krakowskiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Lenartowicza 14.

Celem naszego projektu jest zaangażowanie studentów w działalność pozauczelnianą, pokazanie, że ważne jest to, jak pomagamy innym i jak dzięki temu rozwijamy swoją wrażliwość i umiejętności. Ma on  uzmysłowić studentom potrzebę pomocy drugiemu człowiekowi oraz umożliwić zaangażowanie się w społeczne aspekty życia.

Dzięki licznym mini programom edukacyjnym, zajęciom profilowanym, grom i zabawom, studenci pokazują dzieciom, że warto być wrażliwym na potrzeby innych, rozwijać siebie i dążyć do spełnienia marzeń. Chcemy także zachęcić dzieci, często z domów biednych lub trudnych, do nauki i podjęcia studiów w przyszłości. Umożliwiamy dzieciom poznanie atmosfery panującej na uczelniach wyższych, pokazujemy, że życie studenckie, oprócz czasu poświęconego na naukę czy imprezy jest ciekawe, radosne, rozwijające horyzonty i pełne przygód. 

Oprócz licznych odwiedzin w świetlicach w trakcie roku akademickiego (mini wykłady, warsztaty naukowe, artystyczne i sportowe, gry i zabawy, pomoc w nauce) organizujemy także dwudniowy Finał Akcji SOS na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego. Podczas Finału dzieci uczestniczą w programie naukowo – sportowo – rozrywkowym przygotowanym dla nich przez studentów oraz pracowników Katedry Zarządzania Międzynarodowego. 

Szczegółowy program spotkań z dziećmi został zaprojektowany z myślą o potrzebach dzieci z domów trudnych, niemających możliwości pełnego rozwoju  swoich zainteresowań oraz umiejętności. Promowany jest model nauki poprzez zabawę, zaangażowanie w zajęcia artystyczne (śpiew, taniec, zajęcia plastyczne) oraz językowe. Co rok studenci mają jeszcze większe wyzwanie niż w roku poprzednim – stworzyć  nowy, jeszcze ciekawszy program nauki i zabaw – trzeba na nowo zaskoczyć dzieciaki!   

Studenci są także zaangażowani w organizację tygodniowej akcji charytatywnej, podczas której zbierane są środki finansowe oraz materialne (zabawki, maskotki, słodycze, gry planszowe, książki) na rzecz Ośrodka. 

Wspierając nasz projekt mają Państwo okazję uczestniczyć w nietypowym, ale i bardzo efektywnym procesie kształcenia młodego pokolenia! 


Odwiedź nas także na Facebooku: 
SOS – Społeczna Odpowiedzialność Studentów