SOS – rok akad. 2007/08

W dniach 6-7.06.2008 na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyła się akcja „SOS – Społeczna Odpowiedzialność Studentów” z inicjatywy i przy współpracy kierownika Katedry Zarządzania Międzynarodowego prof. dr hab. Janusza Teczke.

Impreza organizowana przez studentów dla dzieci z krakowskiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Lenartowicza 14 jest wyjątkowa w historii naszej uczelni. Mamy nadzieję, że akcja ta wykroczy daleko poza granice Uniwersytetu Ekonomicznego i w przyszłości będzie to projekt ogólnokrakowski.

Studenci byli także zaangażowani w organizację tygodniowej akcji charytatywnej, podczas której zbierane były środki finansowe oraz materialne (zabawki, maskotki, słodycze, gry planszowe, książki) na rzecz Ośrodka. Wspierający projekt mieli okazję uczestniczyć w nietypowym, ale i bardzo efektywnym procesie kształcenia młodego pokolenia.

Do udziału w imprezie zaproszonych zostało 40 dzieci w wieku 7-11 lat. Uczestniczyły one w dwudniowym programie naukowo – sportowo – rozrywkowym przygotowanym dla nich przez studentów oraz pracowników Katedry Zarządzania Międzynarodowego. Szczegółowy program został zaprojektowany z myślą o potrzebach dzieci z domów trudnych, nie mających możliwości pełnego rozwoju  swoich zainteresowań oraz umiejętności. Promowany był model nauki poprzez zabawę, zaangażowanie w zajęcia artystyczne (śpiew, taniec, zajęcia plastyczne) oraz językowe.

Celem naszego projektu, który będzie kontynuowany w następnych latach, jest umożliwienie dzieciom  poznania atmosfery panującej na uczelniach wyższych, pokazanie że życie studenckie, oprócz czasu poświęconego na naukę, jest ciekawe, radosne i pełne przygód. Chcemy przez to zachęcić dzieci do nauki oraz podjęcia studiów w przyszłości. Studentom zaś ma uzmysłowić potrzebę pomocy drugiemu człowiekowi oraz umożliwić zaangażowania się w społeczne aspekty życia.