Seminaria międzynarodowe

SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE

Studenci Katedry Zarządzania Międzynarodowego kierunku Logistyka Międzynarodowa, studia I stopnia i kierunku Zarządzanie międzynarodowe, studia II stopnia mają rokrocznie okazję do uczestniczenia w seminariach międzynarodowych.
Tematyka seminariów dotyczy istotnych i aktualnych zagadnień  z dziedziny zarządzania:
współczesne problemy zarządzania, lobbing w zarządzaniu międzynarodowym, nowoczesne metody zarządzania, ewolucyjne a rewolucyjne przekształcanie przedsiębiorstw międzynarodowych, zarządzanie międzynarodowe – skala regionalna a globalna.

Dziesięcioosobowe grupy studentów przyjmują na tygodniowym spotkaniu grupę studentów z zaprzyjaźnionych uczelni partnerskich. Po odbyciu seminarium w Polsce, w następnym semestrze ta sama grupa studencka spotyka się na seminarium na zagranicznej uczelni partnerskiej. W trakcie seminariów studenci, w międzynarodowych grupach, rozwiązują problemy związane z  tematem przewodnim seminarium dotyczącym współczesnych problemów zarządzania międzynarodowego. Efektem wspólnej pracy jest opracowanie projektu, który prezentowany jest na zakończenie seminarium. Udział w seminarium premiowany jest certyfikatem ukończenia, wydawanym przez Katedrę i uczelnię Partnerską. W programie pobytu studentów na seminarium poza wspólną pracą są zaplanowane liczne atrakcje, m.in. zwiedzanie Krakowa i miasta odwiedzanego przez studentów z Polski, uczestnictwo w aktualnych wydarzeniach kulturalnych i studenckim życiu miasta. W seminariach międzynarodowych biorą udział studenci z uczelni partnerskich z takich ośrodków akademickich jak:

NIEMCY:
Fachhochschule Münster https://www.fh-muenster.de/index.php
Hochschule Anhalt Abt. Bernburg http://www.hs-anhalt.com/
Fachhochschule  Fulda  https://www.hs-fulda.de/

ROSJA:
Państwowy Uniwersytet Ekonomiczno-Finansowy w Sankt Petersburgu http://spbu.ru/
 

MOŁDAWIA:
Akademia Ekonomiczna w Kiszyniowie www.ase.md

UKRAINA:
Uniwersytet Bankowości Narodowego Banku Ukrainy we Lwowie http://www.ubs.edu.ua/ua/

GRUZJA:

Uniwersytet Kaukaski w Tbilisi  http://cu.edu.ge/