Rada programowa

RADA PROGRAMOWA

Począwszy od 2018 roku powołaliśmy Radę Programową dla naszego cyklu konferencji.

W skład Rady wchodzą:

Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

Prof. UEK dr hab. Piotr Buła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

Prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Prof. dr hab. Janusz Czekaj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

Prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

Prof. dr hab. Marian Hopej, Politechnika Wrocławska,

Prof. dr hab. Piotr Jedynak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

Prof. dr hab. Jan Jeżak, Uniwersytet Łódzki,

Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Prof. dr hab. Bogdan Nogalski, Uniwersytet Gdański,

Prof. dr hab. Maria Romanowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

Prof. dr hab. Adam Stabryła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

Prof. dr hab. Andrzej Szromnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

Prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, Politechnika Poznańska,

Prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

Prof. PŁ dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska – Bielawska, Politechnika Łódzka.