Publikacje Katedry

W roku 2011 w Granadzie w Hiszpanii rozpoczął się cykl zagranicznych konferencji dla polskich profesorów nauk o zarządzaniu. Idee jakie przyświecały temu wydarzeniu to promowanie dorobku polskich naukowców, wymiana i rozwój wiedzy, ale także stworzenie okazji do nawiązania współpracy międzynarodowej. Sukces skłonił organizatorów do dalszych prac, dzięki czemu cykl konferencji na stałe zagościł w kalendarzach polskich profesorów zarządzania.
Kolejne edycje odbywają się co roku. Lokalizacje wybierane są w ten sposób, aby uczestnicy mieli okazję poznać kraje z różnych regionów, na różnym etapie rozwoju oraz w znacząco różnej sytuacji geopolitycznej. W 2012 r. odwiedziliśmy Kazachstan, w kolejnych latach RPA, Mołdawię, a następnie Gruzję, Rosję, Węgry.W roku 2018 przypadła VIII edycja tego wydarzenia. Była to edycja wyjątkowa, gdyż przygotowania przerwała smutna wiadomość. W dniu 19.02.2018 roku zmarł prof. dr hab. dr h.c. Janusz Teczke. VIII edycjaodbyła się w na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
i została zadedykowana i poświęcona Ś.p. Profesorowi Januszowi Teczke, który był twórcą i organizatorem cyklu zagranicznych konferencji Katedry Zarządzania Międzynarodowego.

Niewątpliwy sukces opisywanego cyklu potwierdza też rosnąca z roku na rok liczba uczestników. W 2019 roku we Lwowie na Ukrainie odbyła się
IX edycja konferencji i w wydarzeniu tym wzięło udział ponad 40 uczestników z Polski.
Konferencje, oprócz szansy na spotkanie ze znakomitymi specjalistami w dziedzinie zarządzania, to również okazja do spojrzenia na wyzwania stojące przed tą nauką z dwóch perspektyw: lokalnej i globalnej. Kontakt z naukowcami z wybranego regionu daje możliwość spojrzenia na omawianą problematykę przez pryzmat zupełnie różnych doświadczeń.

W roku 2014 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie obchodził Jubileusz 25-lecia współpracy z FH Muenster. W ramach obchodów została zorganizowana konferencja pt. „Zarządzanie w epoce destabilizacji. Doświadczenia polskie i niemieckie”, która odbyła się na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniach 05-06 grudnia 2014 roku.

Każdej z konferencji towarzyszy wydanie okolicznościowej publikacji oznaczonej dwoma numerami ISBN, polskim oraz kraju goszczącego.

„The Future of Management. Industry 4.0 and Digitalization”, Assoc. Prof. Piotr Buła, Ph.D., Prof. Bogdan Nogalski, Ph.D.”

 „The Future of Management. Entrepreneurship, Change and Flexibility”, Assoc. Prof. Piotr Buła, Ph.D., Prof. Bogdan Nogalski, Ph.D.

„Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji”, Prof. Janusz Teczke, Ph.D., Assoc. Prof. Piotr Buła, Ph.D. Projekt nr 2011/03/B/HS4/01972 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 2.

Publikacja wspomnieniowa poświęcona Śp. Panu Profesorowi Januszowi Teczke – „In Memoriam Profesora Janusza Teczke 1949 – 2018”, Assoc. Prof. Piotr Buła, Ph.D., Halina Łyszczarz, Ph.D., Agnieszka Żak, Ph.D.

„Management in the time of networks, cross-cultural activities and flexible organizations”, Prof. Janusz Teczke, Ph.D., Assoc. Prof. Piotr Buła, Ph.D.

„Managing Disruption and Destabilisation”, Prof. Thomas Baaken, Ph.D., Prof. Janusz Teczke, Ph.D.

„Challenges for Contemporary Management”, Assoc. Prof. Piotr Buła, Ph.D., Prof. Janusz Teczke, Ph.D., Prof. Natalia V. Trifonova, Ph.D.

„Risks and Opportunities – In Search of Equilibrium”, Assoc.Prof. Piotr Buła, Ph.D., Prof. Janusz Teczke, Ph.D.

„State, Society and Business – Development of Contemporary Management”, Prof. Janusz Teczke, Ph.D., Prof. Łukasz Sułkowski, Ph.D

„Management Science during Destabilization. Local Insight”, Prof. Janusz Teczke, Ph.D., Prof. Kakhaber Djakeli, Ph.D., Piotr Buła, Ph.D.

„Management Science during Destabilization. Global Perspective”, Prof. Tengiz Chachibaia, Ph.D., Halina Łyszczarz, Ph.D., Agnieszka Żak, Ph.D.

„Management Science in Transition Period in Moldova and Poland. Processes and Structure in the Time od Destabilization”, Prof. Janusz Teczke, Ph.D., Piotr Buła, Ph.D., Vlad Grosu, Ph.D

„Management Science in Transition Period in Moldova and Poland. Responsible Use of Resources”, Prof. Siscan Zorina, Ph.D., Halina Łyszczarz, Ph.D., Krzysztof Machaczka, Ph.D

„Management Science in Transition Period in South Africa and Poland”, Prof. Janusz Teczke, Ph.D., Prof. Nic Terblanche, DPhil.

Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of 21st Century. Perspectives for Development and Cooperation. Perspectives for Development and Cooperation”, Piotr Buła, Ph.D., Prof. Janusz Czekaj, Ph.D., Halina Łyszczarz, Ph.D., Prof. Bakyt U. Syzdykbayeva, Ph.D.

„Contemporary Management Challenges in the Transition Period. The Perspectives of Poland and Spain”, Piotr Buła, Ph.D., Halina Łyszczarz, Ph.D., Assoc. Prof. Antonio Mihi Ramirez, Ph.D., Prof. Janusz Teczke, Ph.D.