Publikacja: Transport i łańcuchy dostaw w czasie pandemii 


W drugiej połowie 2021 roku ukazała się nakładem Wydawnictwa CeDeWu monografiapt. „Transport i łańcuchy dostaw w czasie pandemii”. Autorami 21 rozdziałów są studenci i absolwenci naszego kierunku Logistyka międzynarodowa oraz członkowie Koła Naukowego Logistyki „Cargo”, działającego przy Katedrze Zarządzania Międzynarodowego. Monografia została wydana pod redakcją naukową opiekunek Koła i tym samym pracowników naszej Katedry- dr Moniki Ziółko oraz dr Doroty Dziedzic. 

Książka stanowi unikalne, wieloaspektowe ujęcie problematyki transportu oraz mobilności w czasie pandemii Covid-19 z punktu widzenia młodych badaczy. Poszczególne rozdziały przedstawiają zmiany w łańcuchach dostawa, logistyce miejskiej oraz transporcie lotniczym i medycznym w latach 2019-2020. 

W 2022 roku Koło Naukowe Logistyki „Cargo” pracuje nad kolejną książką, tym razem dotyczącą tematyki wykorzystania odnawialnych źródeł energii w logistyce, która będzie efektem Seminarium Naukowego Koła poświęconego tej tematyce.