Publikacja konferencyjna

Szanowni Państwo,

tradycyjnie publikacja pokonferencyjna będzie miała charakter monografii i ukaże się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przyjmujemy teksty w języku angielskim do dnia 15.09.2021. Wydanie publikacji nastąpi w 2022 r.

Bardzo prosimy o skorzystanie z załączonej formatki przed wysłaniem do nas gotowego artykułu.

Na Państwa teksty czekamy pod adresem mailowym:
stawiarp@uek.krakow.pl

Article-_Lisbon_-templatePobierz