Przygotuj atrakcyjne CV

CV jest twoją wizytówką w oczach pracodawcy. Nie ma uniwersalnego CV: każdy dokument przed wysłaniem powinien być formatowany zgodnie z profilem pracy, do której aplikujemy. Najlepiej przesłać go w formacie PDF, mamy wtedy pewność, że dokument otworzy się w tej samej formie na każdym komputerze.

Pamiętaj o najważniejszych danych: mailu, numerze telefonu, miejscu zamieszkania. Standard CV NIE wymaga dołączenia zdjęcia oraz informacji o dacie urodzenia, płci czy stanie cywilnym. Informacje o takim stopniu prywatności są postrzegane jako brak profesjonalizmu – skup się na tym, co osiągnąłeś na polu zawodowym i edukacyjnym.

Dodatkowe: Coraz bardziej popularne staje się dołączenie krótkiej części podsumowującej karierowe aspiracje kandydata oraz przystosowanie do pracy w wybranej branży pod względem umiejętności, wykształcenia, cech charakteru. Część  ta nie powinna przekraczać 3-4 zdań.

Część edukacja: Ta część powinna zawierać pełne nazwy instytucji edukacyjnych, które ukończyliśmy, razem z uzyskanym tytułem oraz, jeśli jest taka możliwość – średnią ocen ze studiów. Warto zastanowić się nad dodaniem informacji o poszczególnych projektach semestralnych/ukończonych przedmiotach w toku studiów, które mogą zainteresować pracodawcę. Zarządzanie, marketing, ekonomia, a w końcu logistyka, są w gruncie rzeczy studiami dosyć interdyscyplinarnymi, kilka szczegółów pozwoli więc zorientować się oglądającemu nasze CV w umiejętnościach, które nabyliśmy podczas studiów. Należy zadać sobie pytanie, które z nich mogą być rzeczywistą wartością dodaną dla firmy. Przykładowe, potencjalnie wysoko punktowane hasła to: zarządzanie projektem, MS Project, bazy danych, SQL/ MS Access, Statistica, projekt analizy rynku X, projekt badań marketingowych. W części dotyczącej edukacji umieszcza się również programy wymiany studenckiej, typu Erasmus, Direct Entry, Duble Diploma.

Część doświadczenie zawodowe: Tu znowu zaczynamy od informacji podstawowych: tytułu zajmowanego stanowiska, nazwy miejsca pracy i dat, w których odbywało się (bądź wciąż się odbywa) dane doświadczenie zawodowe. Jest to również miejsce, do którego można dołączyć krótką informację o pracodawcy (szczególnie, jeśli firma nie jest powszechnie znana) – a przynajmniej branżę. Oprócz tego wręcz pożądany będzie krótki opis wykonywanych zadań i tzw. key achievements, czyli zarówno to, czego się nauczyliśmy (np. software) jak i to, co udało nam się osiągnąć i można traktować w kategorii sukcesu. Pamiętajmy, że sama nazwa firmy i stanowiska to jednak za mało, by osoba trzecia mogła zorientować się czym w rzeczywistości się zajmowaliśmy. Nie ma sensu silić się na przebojowość, jeśli nieszczególnie mamy się czym pochwalić – przy wypełnianiu CV cały czas powinno towarzyszyć nam pytanie „i co z tego?”, czyli co dana informacja niesie dla potencjalnego pracodawcy. 

Informacje dodatkowe:  każdy projekt poza uczelniany czy uczestnictwo w wolontariacie pokazuje nasze chęci do pracy i kreatywność lepiej, niż list motywacyjny w którym wartości te choć wymienione, nie znajdują pokrycia w rzeczywistym doświadczeniu. Umiejętności zdobyte poza wymienionymi wcześniej instytucjami, certyfikaty, nagrody z pola, w którym chcemy rozwijać naszą karierę zaświadczą o rzeczywistym zainteresowaniu tematem i zdolnością do podejmowania inwestycji w swoją konkurencyjność na rynku pracy. 

Zainteresowania pozazawodowe też mogą znaleźć się w CV: świadczą o zdrowym podejściu do równowagi pomiędzy pracą a czasem wolnym. Zamiast jednak wklejać w tę ostatnią linijkę słynny wiersz „sport, muzyka, film, fotografia” dodajmy tu dawkę naszej kreatywności: o ile bowiem lepiej zabrzmi „rugbista z 6 letnim stażem”/ „miłośnik kina noir”/ „śledzący nowe nurty muzyki elektronicznej”/ „użytkownik aparatu marki X” z linkiem do portfolio?

Jeśli nawet po przedstawionych wskazówkach, twoje CV świeci pustkami, może nadszedł czas na zadanie sobie pytania, co właściwie chcę robić?

Dodatkowych informacji na temat CV warto poszukać na stronach największych pracodawców, jak również na stronie internetowej firmy, do której aplikujemy.


Dodatkowe odnośniki:

Europass – wystandaryzowany wzór CV (porady jak wypełniać oraz link do pobrania pliku): http://www.europass.org.pl/europass-cv]http://www.europass.org.pl/europass-cv

Rekrutacja do Google – porady dotyczące CV, rozmowy rekrutacyjnej:http://www.google.com/intl/en/jobs/students/joining/#src=campusapp

BBC, jak najlepiej wykorzystać czas praktyk: http://www.bbc.co.uk/careers/work-experience/your-work-experience

CV krok po kroku (screencast) z University of the West of Scotland:http://www.screencast.com/t/wEqjIXGqV9V7

Przykładowe CV

Baza przykładowych CV: http://www.cvtips.com/sitemap.html#sample-resumes-and-cvs 
 

Zbiór firm oraz pomocne materiały do praktyk przygotowały studentki specjalności Logistyka Międzynarodowa: Iwona Rajca oraz Zuzanna Próchnik – dziękujemy!