Przebieg konferencji

W dniach 11 – 15 września 2021 w Lizbonie w Portugalii odbyła się

X konferencja zagraniczna dla polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania,

pt. „Nauki zarządzania – Nowe Horyzonty „.

W konferencji wzięło udział 35 naukowców z Polski.

W tym roku uczelnią goszczącą była: 

AESE Business School, pierwsza i najstarsza Szkoła Biznesu i Zarządzania w Portugalii, świętująca obecnie 40 lecie istnienia.

Założona została w 1980 roku z inicjatywy Association of Higher Studies, przy wsparciu IESE Business School z Universidad de Navarra. 

AESE (Associaçao de Estudos Superiores de Empresa) to prywatna, niezależna szkoła biznesu typu non-profit, której celem jest doskonalenie kadry menedżerskiej. 

Organizatorami ze strony Polskiej byli:

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

Katedra Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Fundacja Zarządzania Międzynarodowego.