Projekty i organizacje studenckie

Bez naszych studentów działalność Katedry nie miałaby sensu. Zrzeszamy społeczność studentów kierunków i specjalności przy naszej Katedrze wokół inicjatyw naukowych, rozwojowych i społecznych. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Ad Meritum – stowarzyszenie studenckie, którego misją jest umożliwić studentom zdobycie doświadczenia zarządzania i działalności w organizacji rynkowej, organizuje szkolenia, warsztaty oraz coroczne Sympozjum Katedry Zarządzania Międzynarodowego, które integruje całą społeczność przy Katedrze.

Koło Naukowe Logistyki „Cargo” – inicjatywa naukowa studentów studiów inżynierskich Logistyki Międzynarodowej oraz magisterskich kierunku Logistyka. W ramach Koła organizowane są seminaria, prezentowane i opracowywane prace naukowe, prowadzone badania, a praca naukowa studentów wydawana.

SOS – Społeczna Odpowiedzialność Studentów – projekt realizowany przy współpracy ze świetlicami środowiskowymi będącymi pod patronatem krakowskiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Lenartowicza 14. Celem projektu jest pokazanie, że ważne jest to, jak pomagamy innym i jak dzięki temu rozwijamy swoją wrażliwość i umiejętności. Ma on  uzmysłowić studentom potrzebę pomocy drugiemu człowiekowi oraz umożliwić zaangażowanie się w społeczne aspekty życia.