Program studiów

Studia podyplomowe SYSTEMY LOGISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW obejmują dwa semestry zajęć prowadzonych w systemie weekendowym (soboty, niedziele: 8:30 – 15:30).

I.  semestr zimowy – od października do lutego
II. semestr letni – od marca do czerwca

Logistyka zaopatrzenia16
Logistyka produkcji14
Strategie logistyczne12
Zarządzanie czasem6
Metody zarządzania informacją4
Zarządzanie projektami8
Międzynarodowe sieci handlowe4
Logistyka magazynowa4
SAP8
Purchasing a optymalizacja zakupów4
Systemy makrologistyczne6
Negocjacje w logistyce6
Zarządzanie transportem6
Logistyka dystrybucji16
Logistyka w strukturze organizacyjnej6
Obsługa klienta w outsourcingu8
Systemy komputerowe w logistyce8
Seminarium dyplomowe33
Systemy motywacyjne4
Infrastruktura przedsiębiorstw logistycznych8
Zarządzanie zmianą4
Aktualne trendy i kierunki zmian w logistyce przedsiębiorstw6
Lean management w logistyce4
Zastosowanie metod ilościowych w logistyce5
SUMA GODZIN DYDAKTYCZNYCH200
Praca projektowo-badawcza100

Przykładowa tematyka realizowana podczas zajęć

Logistyka produkcji:
1. Istota i typy procesów produkcyjnych
2. Badanie istniejących procesów pracy
3. Badanie i harmonizacja procesu produkcji
4. Nowoczesne metody zarządzani produkcją
5. Istota logistyki produkcji
6. Istota i ewolucja systemu MRP
7. Charakterystyka systemu Just – In – Time

Systemy makrologistyczne:
1. Transport – obejmuje zagadnienia związane z transportem drogowym, morskim, kolejowym i powietrznym w Polsce i świecie oraz dane statystyczne dotyczące transportu towarów.
2. Logistyka magazynowa – zagadnienia związane z magazynami, urządzeniami magazynowymi i wyposażeniem magazynowym.
3. Przewozy paczek drobnicy – zagadnienia związane z logistyka paczek, drobnicy i transportem całopojazdowym krajowym i międzynarodowym.
4. Centra logistyczne – usytuowanie w Polsce i wymagania stawiane nowoczesny centrol logistycznym.
5. Transport intermodalny – pojęcia i sposoby transpotowania towarów przy użyciu transportu intermodalnego oraz modalnego w Polsce i USA.
6. Jednostki ładunkowe – podstawowe jednostki ładunkowe stosowane w transporcie towarów.
7. Zagadnienia związane z dokumentacją i prawem w transporcie krajowym i międzynarodowym.
8. Znaczenie logistyki w gospodarce Polski na tle innych krajów stosujących rozwiniętą logistykę.

Negocjacje w logistyce:
1. Rodzaje negocjacji
2. Style w negocjacjach
3. Przygotowanie negocjacji
4. Nieuczciwe chwyty w negocjacjach
5. Formułowanie kontraktu końcowego
6. Podsumowanie negocjacji


SAP:
1. Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw (SCM)
2. Informatyzacja logistyki – systemy klasy MRP/ERP
3. SAP R/3 – Supply Chain Management
4. SAP AG charakterystyka firmy i produktu
5. Idea Zintegrowanego Zarządzania logistycznego w SAP R/3
6. mySAP Supply Chain Management – przegląd funkcjonalności
7. Korzyści z zastosowania SCM w ramach platformy mySAP.com
8. Platforma SAP R/3 (mySAP.com)