Prof. assoc., Dr. oec. HSG Christian Abegglen


Prof. assoc., Dr. oec. HSG Christian Abegglen jest dyrektorem zarządzającym i współzałożycielem St. Gallen Business School, która dzięki jego staraniom, w ciągu ostatnich 25 lat stała się jedną z wiodących instytucji edukacyjnych i szkoleniowych dla managerów najwyższego szczebla z niemieckojęzycznego obszaru Europy. Aktywnie rozwija koncepcję zintegrowanego zarządzania autorstwa prof. Knuta Bleichera, stanowiącą odpowiedź na wyzwania współczesnego otoczenia biznesu międzynarodowego. Prowadzi także szkolenia w zakresie strategii i przywództwa dla właścicieli i dyrektorów najlepszych firm w krajach niemieckojęzycznych.

Prof. assoc., Dr. oec. HSG Christian Abegglen posiada ponad 25 lat doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami doradczymi dotyczącymi tworzenia globalnej strategii, dynamiki korporacyjnej, koncepcji marketingowych i sprzedażowych, a także reorganizacji zarządzania w renomowanych firmach międzynarodowych. Działalność ekspercka obejmuje oceny biznesplanów, strategii rozwoju zarządzania i planów przejęć, a także coaching menedżerów i moderację trudnych procesów decyzyjnych. Na doświadczenie Profesora Abegglena składają się seminaria i warsztaty ze wszystkich klasycznych obszarów zarządzania.


Bieżące funkcje i stanowiska piastowane przez Profesora Christiana Abegglena:

  • Lecturer of Business Innovation at University St.Gallen 
  • Senior Executive Advisor ISCM-HSG, University St.Gallen
  • Honory President of StGallen Integrated imt Business School 
  • Scientific Director Executive MBA imt Business School
  • President The StGallen Campus International AG
  • Advisory Board CSB, Cracow
  • President Tablat Knowledge Manufaktur Appenzell AG