prof. dr hab. dr h.c. Janusz Teczke

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 19 lutego 2018 roku w wieku 69 lat
zmarł Prof. zw. dr hab. dr h.c. Janusz Teczke
Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego,
Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2002 – 2008,
wybitny naukowiec, wychowawca kolejnych pokoleń studentów i naukowców, czynny zawodowo do ostatnich swoich dni.
Będzie nam bardzo brakowało cotygodniowych spotkań wypełnianych życzliwością, optymizmem i wielkim poczuciem humoru.

Tytuł naukowy: Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2002 – 2008.

Stopnie, tytuły naukowe i tytuły honorowe:

 • Doktor Honoris Causa Karaganda University of Economics Kazpotrebsoyuz, 2013
 • Doktor Honoris Causa University of Central Bank of Ukraine, 2009
 • Profesor zwyczajny, 2003
 • Profesor tytularny nauk ekonomicznych, 1998
 • Doktor habilitowany nauk organizacji i zarządzania, 1989
 • Doktor nauk organizacji i zarządzania, 1980
 • Magister nauk ekonomicznych, 1971

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie „International Scientific Fellowship“ przyznane przez Science-to-Business Marketing Research Centre rezydujące w Münster School of Business, 2015
 • Odznaka „Honoris Gratia” przyznana przez Prezydenta Jacka Majchrowskiego
  w uznaniu zasług dla miasta Krakowa, 2008
 • Srebrny Medal Obronności Kraju, 2006
 • Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2005
 • Medal i Dyplom Honorowy – Wybitna Osobowość Hochschule Anhalt, Niemcy, 2002
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji, 2000    
 • Srebrny Krzyż Zasługi, 1998.

Zainteresowania:

Zarządzanie przedsiębiorstwami międzynarodowymi, logistyka, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie czasem, metody i techniki zarządzania, organizacja i zarządzanie.