Pracownicy

Kierownik katedry

dr hab. dr h.c. Piotr Buła, prof. UEK

Stanowiska:
‒ Prorektor ds. Współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od września 2020
‒  Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 2018
‒  Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK (studia podyplomowe oraz MBA) w latach 2004 – 2020
‒  Uhonorowany tytułem doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej w Mołdawii – 24 września 2021

Zainteresowania naukowo-dydaktyczne:
metodologia organizacji i zarządzania, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianami, zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny, logistyka, zarządzanie projektami, metodologia badań.  Czytaj dalej

Profesor nadzwyczajny

dr hab. Krzysztof Machaczka, prof. UEK

Stanowiska:
‒ Dyrektor Departamentu Marki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od września 2020
‒  Dyrektor Kancelarii Rektora w latach 2016 – 2020

Zainteresowania naukowo-dydaktyczne:
problematyka zarządzania wymiarem strategicznym organizacji, jego relacji z obszarem normatywnym, współczesne modele zarządzania, metody zarządzania, znaczenie i modelowanie rozwoju organizacji, rola przywództwa i styli kierowania w procesach zarządczych przedsiębiorstw. Czytaj dalej…

Profesorowie wizytujący

prof. assoc.; Dr. oec. HSG Christian Abegglen

Stanowiska:
‒ Dyrektor Zarządzający i współzałożycielem St. Gallen Business School

Doświadczenie:
Prowadzi szkolenia w zakresie strategii i przywództwa dla właścicieli i dyrektorów najlepszych firm w krajach niemieckojęzycznych. Posiada ponad 25 lat doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami doradczymi dotyczącymi tworzenia globalnej strategii, dynamiki korporacyjnej, koncepcji marketingowych i sprzedażowych, a także reorganizacji zarządzania w renomowanych firmach międzynarodowych. 

Adiunkci

dr Dorota Dziedzic

Stanowiska:
‒ Członek  Zarządu w niemieckim przedsiębiorstwie transportowym  Deutsche Binnenreederei AG w Berlinie (przychód w 2014 roku 38 mln €; ok. 800 jednostek pływających),
‒ Dyrektor ds. nadzoru właścicielskiego (obszar Niemcy) w jednej z największych firm logistycznych w Polsce OT Logistics SA (przychód w 2014 roku 832 mln zł),
‒ Import Manager – zarządzanie działem logistycznym Variant SA. Czytaj dalej…

Zainteresowania naukowo-dydaktyczne:
zarządzanie międzynarodowe, logistyka we wszystkich wymiarach i odcieniach, komunikacja międzynarodowa, marketing oraz badania marketingowe. Czytaj dalej…

dr Monika Hamerska

Stanowiska:
‒  Kierownik Działu Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych do 2019 r.
‒  Koordynator projektu: „Inkubator Innowacyjności +” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2017 – 2019
‒  Koordynator projektu: „Inkubator Innowacyjności 2.0” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 2019 r. Czytaj dalej…

Zainteresowania naukowo-dydaktyczne:
Wspomaganie procesów podejmowania decyzji, optymalizacja decyzji, produktywność naukowa. Czytaj dalej…

dr Katarzyna Kolasińska-Morawska

Stanowiska:
‒ Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji dydaktyki Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, profesor Uczelni(2019 – 2020)
‒ Prodziekan ds. Organizacyjno-dydaktycznych SAN w Łodzi (2012 – 2000)
‒ Kierownik Katedry Gospodarki Elektronicznej i Logistyki, SAN w Łodzi (2016)
‒ Przewodniczący Komitetu organizacyjnego cyklicznej konferencji „Agile-Commerce” (2015 – 2020) Czytaj dalej…

Zainteresowania naukowo-dydaktyczne:
zarządzanie łańcuchami dystrybucji, gospodarka magazynowa, metodologia badań w zakresie nauk o zarządzaniu, organizacja i funkcjonowanie centrów logistycznych, zastosowanie nowych technologii w logistyce, zwinna logistyka na rzecz e-biznesu, innowacje technologiczne w edukacji logistyki Czytaj dalej…

dr Paweł Morawski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (Społeczna Akademia Nauk)

Tytuł pracy doktorskiej: „Wirtualizacja zarządzania logistycznego w obsłudze klienta w małych i średnich przedsiębiorstwach logistycznych”.

Działalność dydaktyczna:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 01.10.2022 – obecnie
Politechnika Łódzka 01.10.2021 – 30.09.2022
Społeczna Akademia Nauk 2012-2021

Doświadczenie zawodowe:

01.10.20 – obecnie ITSM Senior Consultant w OPTIMATIS Sp. z o.o 

01.03.14 – 30.09.20    Konsultant wdrożeniowy CRM/ERP w Gemini Business Solutions

01.10.14 – 31.12.16 Service Level Manager w Atos IT Services

01.12.08 – 31.05.12 Kierownik Działu Serwisu w AVC Polska Sp. z o.o.

01.10.05 – 30.11.08 Kierownik Sekcji Implementacji w Nokia Siemens Networks Sp. z o.o.

01.10.99 – 30.09.05 Inżynier Serwisu w Siemens Sp. z o.o.  Czytaj dalej…

dr Bartosz Niedzielski

Doświadczenie pozauczelniane:
‒  Uniwersytet Jagielloński w latach 2005 – 2014
‒  HSBC Service Delivery Sp. z o.o. w latach 2007 – 2013
‒  Comarch S.A. w latach 2005 – 2006 
‒  Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. , w latach 2003 – 2005
‒  Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rok 2003 Czytaj dalej…

Zainteresowania naukowo-dydaktyczne:
zarządzanie, zarządzanie międzynarodowe, audyt wewnętrzny, sektor BPO/SSC, zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, ekonomia (makroekonomiczne aspekty otoczenia organizacyjnego). Czytaj dalej…

dr Piotr Sedlak

Stanowiska:
‒ Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK (Studia Podyplomowe oraz MBA) od września 2020 do listopada 2021
‒ aktywnie pracuje jako konsultant HR z klientami z całej Polski od 2008r.

Zainteresowania naukowo-dydaktyczne: 
Zarządzanie zasobami ludzkimi: satysfakcja z pracy, motywowanie, wynagradzanie, kultura organizacji; Badania społeczne i marketingowe; Zarządzanie projektami; Ekonomia behawioralna; Czytaj dalej…

dr Marta Uznańska-Kuś

Stanowiska:
‒  Kierownik Operacyjny Oddziału w międzynarodowej firmie logistycznej

Zainteresowania naukowo-dydaktyczne:
Zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym, logistyka krajowa i zagraniczna, społeczna odpowiedzialność, relacje przedsiębiorstw z otoczeniem, zarządzanie zasobami ludzkimi. Czytaj dalej…

dr Monika Ziółko

Stanowiska:
‒  AGA-Bauservice Sp. zo.o. – specjalista do spraw księgowości 2012-2017
‒  Uzdrowisko Kraków Swoszowice – specjalista ds. marketingu i informacji 2011

Zainteresowania naukowo-dydaktyczne:
zarządzanie międzynarodowe, ekologistyka, odnawialne źródła energii, fotowoltaika, fuzje i przejęcia, zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, zarządzanie innowacjami, ekoinnowacje w skali mikro i makro Czytaj dalej...

dr Agnieszka Żak

Działalność organizacyjna: 

Kierownik studiów podyplomowych kierunku
„Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menedżerskie typu MBA” w
Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (od
2008 r.) i w Mielcu (2013 – 2016). Koordynator cyklicznej uroczystości
katedralnej „Pożegnanie Absolwentów” (2010 – 2020).

Pełnione funkcje: 

Opiekun kierunku Zarządzanie Międzynarodowe,
członek Rady Instytutu Zarządzania, członek Instytutowego Zespołu ds.
Jakości Kształcenia, Koordynator Akademicki Programu Erasmus.

Zainteresowania naukowo-dydaktyczne:
zarządzanie
międzynarodowe, zarządzanie strategiczne, komunikacja międzykulturowa,
etyka biznesu, w społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), społeczne
zaangażowanie przedsiębiorstw (CCI), współpraca NGO z biznesem,
logistyka, bionika, negocjacje. Czytaj dalej…

dr inż. Tomasz Schroeder

Stanowiska:
‒  Opiekun studiów podyplomowych z logistyki „Systemy logistyczne przedsiębiorstw” od 2018

Zainteresowania naukowo-dydaktyczne:
Logistyka, Rynek usług logistycznych, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Współczesne koncepcje i metody zarządzania Czytaj dalej…

dr Arkadiusz Wróżek

Doświadczenie

Posiadam wieloletnie doświadczenie zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym FIRMA ATA Beata Wróżek. Do obowiązków należy także zarzadzanie łańcuchem zaopatrzenia produkcji jak również logistyka sprzedaży. Doświadczenie nauczyciela akademickiego zdobywałem pracując w Podkarpackiej Szkole Wyżej. Posiadam wieloletnie doświadczenie szkoleniowe współpracując z ośrodkami szkoleniowymi z zakresu transportu, logistyki, spedycji, zarzadzania. Współpracowałem także z szkołami policealnymi kształcąc słuchaczy Portów i Terminali, Agenta Celnego, Logistyki.

Starszy wykładowca

dr Halina Łyszczarz

Adiunkt. Dr nauk ekonomicznych (1995).

Zainteresowania naukowo-dydaktyczne:
logistyka; lobbying; zarządzanie międzynarodowe; alianse strategiczne przedsiębiorstw; lean management Czytaj dalej…

Asystenci

mgr Patryk Stawiarski

Doświadczenie pozauczelniane w dziedzinach:
Księgowość, Controlling, Tworzenie i analiza baz danych

Zainteresowania naukowo-dydaktyczne:
Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie marketingowe, Geoekonomia, Geopolityka Euratlantycka, Psychologia biznesu Czytaj dalej...

mgr inż. Katarzyna Szczecina

Doświadczenie zawodowe:

  • Giewont HG- pomoc kadrowej (2018-2022)
  • Batim- spedytor międzynarodowy (2018)

Zainteresowania naukowo-dydaktyczne:

  • Wpływ proekologicznych działań na zarządzanie przedsiębiorstwem. 
  • Działania logistyki mające na celu ochronę środowiska naturalnego.
  • Zagadnienia dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym (gospodarowanie odpadami w celu ich ponownego wykorzystania, minimalizacja zużycia surowców naturalnych, wydłużenie cyklu życia produktów)
  • Stosowanie rozwiązań ekologicznych w logistyce (OZE wykorzystywane w logistyce)

 Czytaj dalej...

Starszy specjalista

mgr Małgorzata Mech

Sekretariat Katedry
Pawilon B, pokój 266
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
tel. 12/293-53-70 faks 12/293-50-74
e-mail: katzm@uek.krakow.pl
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Współpracownicy dydaktyczni katedry

dr Agnieszka Kamińska

Stanowiska:
‒  Konsul Honorowy w Konsulacie Republiki Malty w Krakowie
‒  Partner Zarządzający w firmie Kamińska&Partners
‒  Wiceprezes Zarządu Krajowego Towarzystwa Polsko-Chorwackiego

mgr Andrzej Zdebski

Stanowiska:
‒ Podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (2001)
‒ Podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (2003)
‒ Prezes Polskiej Agencji Informacyjnej (2003)
‒ Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (do 2006)
‒ Prezes zarządu Krakchemii (2007) oraz członek rad nadzorczych m.in. Unimilu, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Gospodarki Żywnościowej i CliffsideBrokers
‒ Konsul Honorowy Republiki Chile w Krakowie