Pożegnanie Absolwentów 2019

W minioną sobotę, 23 lutego 2019 roku odbyła się uroczystość Pożegnania Absolwentów zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Międzynarodowego.  

Tegoroczne Pożegnanie było jubileuszową, XV-tą już uroczystością tego typu, szczególną jednak z dwóch względów. 

Po pierwsze – żegnaliśmy pierwszą grupę absolwentów kierunku Logistyka Międzynarodowa, który w 2015 roku został utworzony na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.  

Po drugie – w uroczystości wzięło udział ponad 320 osób – absolwentom towarzyszyli bliscy i przyjaciele, przedstawiciele Władz Uczelni i sponsorów oraz promotorzy prac inżynierskich i pracownicy Katedry.

Pełne życzliwości słowa skierowali do Absolwentów:

  • Prodziekan  Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych prof. UEK dr. hab. Wojciech Giza, 
  • Prezes Krakowskiego Klubu Kajakowego i Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Zbigniew Miązek, 
  • Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego, prof. UEK dr hab. Piotr Buła 
  • przedstawiciel dawnych Absolwentów – Hubert Kóska.

Absolwenci, ubrani w eleganckie togi i birety 

(za ich wypożyczenie dziękujemy Władzom Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Władzom Uniwersytetu Rolniczego) 

przyjmowali listy gratulacyjne z rąk swoich Promotorów. 

Nagrodzono również osoby, które swym szczególnym zaangażowaniem i pokładami energii przez cały okres 

studiów przyczyniały się do rozwoju Katedry Zarządzania Międzynarodowego 

poprzez aktywny udział w różnego rodzaju projektach.

Uroczystość uświetniły występy uczelnianego chóru Dominanta oraz absolwentów i studentów kierunku

Logistyka Międzynarodowa (Marty Demydiuk, Michała Chrapczyńskiego i Angeliki Paterak).

Sobotnia uroczystość nie mogłaby się odbyć bez pomocy i wsparcia fundatorów i przyjaciół Katedry.

Szczególne podziękowania za ufundowanie atrakcyjnych nagród płyną do 

Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kolna”, Wydawnictwa Literackiego, BP Europa SE, Oddział w Polsce, 

New Men by Jerzy Gałczyński, anonimowego darczyńcy, 

Krakowskiej Szkoły Biznesu oraz Stowarzyszenia 

Ad Meritum.

Dziękujemy również wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości studentom, 

pracownikom Katedry ZM oraz służbom naszej Uczelni.

Wszystkim absolwentom składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy wielu sukcesów 

i urzeczywistnienia wszystkich, nawet najmniejszych marzeń! 

Powodzenia!