Organizatorzy pierwszego SOS

Kierownik projektu:
      Monika Sady

Kierownik ds. Promocji:
      Aleksander Jarosz

Kierownik ds. Sponsoringu:
      Małgorzata Zabieglińska

Kierownik ds. Wydarzeń:
      Łukasz Światowiec

Kierownik ds. Kontaktów z domami dziecka:
      Dominika Wrześińska

Kierownika ds. Technicznych:
      Anna Radoń