O pracach pisemnych i edycji:

1. Pamiętaj że nie tylko treść się liczy. Praca powinna być czytelna, a więc poprawnie sformatowana (przede wszystkim jednolicie). Najpopularniejsze jest justowanie, a więc wyrównanie tekstu do obu krawędzi. Przydać się może numer strony, nagłówek stopka.

2. Pamiętaj o układzie dłuższych prac. Przyda się spis treści, bibliografia, strona tytułowa.
Spis treści powinien generować się automatycznie, jeżeli w odpowiedni sposób stworzysz nagłówki. Jeżeli robisz go ręcznie to znaczy, że nie umiesz korzystać z edytora tekstu i lepiej się go naucz do pracy licencjackiej / magisterskiej (np. przy przesunięciu tekstu sam zmieni numery stron w spisie treści itd).

3. Nie zostawiaj pojedynczych liter takich jak „w”, „z”, „i” na końcu zdania. Aby tego unikać używaj za pojedynczą literą „twardej spacji” a więc kombinacji „ctr+shift+spacja”. Unikaj w ciągłym tekście stosowania „enter” czy „shift+enter” – później przy zmianie wielkości czcionki będzie to widać.

4. Każda tabela i każdy rysunek powinien mieć swój tytuł na górze oraz „źródło:” pod spodem. Nawet jeżeli napiszecie tam tylko „opracowanie własne” lub „opracowanie własne na podstawie danych GUS”

5. Przydatne przy edycji klawisze.
a. TAB – do ustawienia początkowej pozycji tekstu, do tworzenia akapitu
b. Ctrl+ enter – przejście do nowej strony
c. Ctrl+ [ lub ] – pomniejszenie lub powiększenie zaznaczonego tekstu o jeden punkt drukarski

6. Dla zaawansowanych:
a. marginesy lustrzane, inny układ pojedynczej strony w całym tekście można osiągnąć przez stosowanie podziałów sekcji – patrz pomoc MS Word
b. Word posiada również narzędzie do pisania równań (pierwiastki, całki, ułamki) – w Word 2007 – menu „wstawianie” na końcu po prawej „równanie”
 

O plagiacie słów kilka:

art. 115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim:
„Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”

Według encyklopedii PWN: „plagiat [łac.], przywłaszczenie cudzego utworu, pracy nauk., dzieła artyst. itp., także zapożyczenie z cudzych dzieł podane jako własne i opublikowane pod własnym nazwiskiem; wg prawa pol. jest przestępstwem.” Źródło:http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3957879

Proszę pamiętać, że skopiowanie cudzego tekstu nawet po zmianie pojedynczych wyrazów też może być uznane za plagiat.

Innymi słowy: nie wolno przepisywać całych fragmentów!. Można je jednak zacytować używając znaku cudzysłowia „” oraz wstawiając przypis wskazujący na autora i pochodzenie tekstu. W przypadku książek przypis będzie wyglądał np. tak: J.A.F. Stoner, C. Wankel; Kierowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992, str. 367. A więc: autor; tytuł; wydawnictwo; miejsce i rok wydania; strona.
W przypadku źródeł online: powinien zawierać imię i nazwisko autora oraz link do strony internetowej, z której został pobrany wraz z datą dostępu do zawartości strony.

W przypadku przytaczania wielkości ekonomicznych można po prostu w tekście napisać:
Według NBP kurs dolara wynosił 3,20 PLN” lub „Kurs dolara wynosił 3,20” i tutaj wstawić przypis, że powołujemy się na dane NBP z dnia XX, które pobraliśmy ze strony http://www.nbp.gov.pl

W momencie kiedy nie przytaczamy tekstu dosłownie, a jedynie sposób myślenia autora lub jego opinię możemy napisać: M.Kowalski (tutaj od razu przypis do książki, jeżeli przez przypadek bym jakąś napisał) uważa, że najlepszym dowodem na istnienie inteligentnych, pozaziemskich form życia jest to, że wolą się z nami nie kontaktować.

Dodatkowo: Krótki kurs własności intelektualnej. Polecamy! http://prawokultury.pl/kurs/