O dzieciach

Do nauki i zabawy zaprosiliśmy dzieciaki ze Świetlic Środowiskowych przy krakowskim Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Lenartowicza 14. Na zajęcia tych świetlic można trafić różnymi sposobami. Część podopiecznych jest zgłaszanych przez swoich rodziców lub pedagogów szkolnych, jest również sporo ochotników. Są to dzieci, które potrzebują pomocy, bezbronne wobec trudnej sytuacji materialnej swoich rodzin. 

Tam, gdzie rodzice nie potrafią zaspokoić potrzeb swoich podopiecznych, pojawia się Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które oferuje im przeróżne zajęcia pozalekcyjne. Czas na sport, zabawę i rozwijanie swoich zainteresowań przychodzi jednak dopiero po odrobieniu lekcji. 

My postanowiliśmy zaopiekować się czterdziestką sympatycznych dzieciaków w wieku 7-14 lat. Mamy nadzieję, że będziemy mogli pokazać im, że zabawa i przygoda czeka na każdym kroku, a nauka nie jest przymusem, lecz przyjemnością. Wierzymy, że one pokażą nam, że dzieckiem jest się zawsze, niezależnie 
od wieku.