mgr Patryk Stawiarski

Asystent, magister kierunku Stosunki Międzynarodowe

Tytuł pracy licencjackiej: „Ropa naftowa w gospodarce – Specyfika krajowego rynku ropy i paliw naftowych na tle Unii Europejskiej.”

Tytuł pracy magisterskiej: „Analiza waluty kryptograficznej Bitcoin w kontekście teorii ekonomicznych.”

Zainteresowania naukowe:

 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Zarządzanie marketingowe
 • Geoekonomia
 • Geopolityka Euratlantycka
 • Psychologia biznesu

Doświadczenie zawodowe:

 • Księgowość
 • Controlling
 • Tworzenie i analiza baz danych

Zainteresowania pozanaukowe:

 • Wędkarstwo feeder’owe
 • Rolkarstwo i łyżwiarstwo freeride’owe
 • Gotowanie