Asystent, doktor (2022, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). 

Absolwent Stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, (październik 2009 – czerwiec 2011)

Zainteresowania naukowe:

Zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym, logistyka krajowa i zagraniczna, społeczna odpowiedzialność, relacje przedsiębiorstw z otoczeniem, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Pozauczelniane doświadczenie zawodowe:

Kierownik Operacyjny Oddziału w międzynarodowej firmie logistycznej

Publikacje:

•Uznańska M.,  Budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym na przykładzie Wal – Mart, [w:] „Nauka i gospodarka 1 (12) 2012

•Uznańska M., Genzels M.,  Społeczna odpowiedzialność biznesu w kreowaniu wizerunku pracodawcy, [w:] „Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji”, „Nauka i gospodarka”, Pod red. nauk. prof. dr hab. J. Teczke, prof. UEK dr hab. J. Czekaj, prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła, prof. UEK dr hab. Renata Oczkowska, Kraków 2011.

• Uznańska M.,  Przykłady inicjatyw z zakresu zarządzania talentami we współczesnych organizacjach, [w:] „ZARZĄDZANIE INTENSYFIKUJĄCE ROZWÓJ GOSPODARCZY”, „Nauka i gospodarka”, Pod red. nauk. prof. dr hab. J. Teczke ., prof. UEK dr hab. J. Czekaj, Kraków 2010.