mgr inż. Katarzyna Szczecina

mgr Katarzyna Szczecina

Asystent

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie- Logistyka, specjalność Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych (2022). Tytuł pracy magisterskiej: „Wykluczenie komunikacyjne na terenie powiatu nowosądeckiego”
 • Studia inżynierskie- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie- Logistyka międzynarodowa. Tytuł pracy inżynierskiej: „Wieloaspektowa analiza logistyki zwrotnej na przykładzie wybranych przedsiębiorstw”

Doświadczenie zawodowe:

 • Giewont HG- pomoc kadrowej (2018-2022)
 • Batim- spedytor międzynarodowy (2018)

Publikacje:

·      Autorstwo rozdziału „Wykorzystanie energii wiatrowej w transporcie morskim” M. Ziółko, D. Dziedzic (red.) Odnawialne źródła energii w logistyce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2022

·      Współautorstwo rozdziału „Poczta Polska w czasach pandemii COVID-19” M. Ziółko, D. Dziedzic (red.) Transport i łańcuchy dostaw w czasie pandemii, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021

 

Zainteresowania naukowe:

 • Wpływ proekologicznych działań na zarządzanie przedsiębiorstwem. 
 • Działania logistyki mające na celu ochronę środowiska naturalnego.
 • Zagadnienia dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym (gospodarowanie odpadami w celu ich ponownego wykorzystania, minimalizacja zużycia surowców naturalnych, wydłużenie cyklu życia produktów)
 • Stosowanie rozwiązań ekologicznych w logistyce (OZE wykorzystywane w logistyce)

Zainteresowania pozanaukowe:

 • aerial joga, akrobatyka powietrzna
 • czytanie książek
 • pieczenie ciast