dr inż. Tomasz Schroeder

Asystent, magister inżynier (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie 2012r.)

Tytuł pracy magisterskiej: „Wykorzystanie metody SMED w produkcji na przykładzie przemysłu kablowego

Absolwent studiów doktoranckich w latach 2012 – 2016 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Uczestnik studiów podyplomowych w latach 2012 – 2013 w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro

Zainteresowania naukowe:

Logistyka, Rynek usług logistycznych, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Współczesne koncepcje i metody zarządzania

Wykaz publikacji:

1. Schroeder T. Początki współczesnych koncepcji zarządzania w systemie Baty [w]: Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, pod red. naukową M. Lisińskiego i B.Ziębickiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2016, s.211-223.

2. Wacławik Ł., Schroeder T., Zastosowania metody SMED w podnoszeniu wydajności linii produkcyjnej [w]: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: 22–23 listopada 2012, Kraków: materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków 2012.

3. Schroeder T., Zastosowanie mapowania strumienia wartości w usługach hotelarskich. ”Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, Kraków 2017, nr 12, s. 113-128.

Pełnione funkcje:

Opiekun studiów podyplomowych z logistyki „Systemy logistyczne przedsiębiorstw” (od 2018)

Zainteresowania pozanaukowe:

Muzyka, sport