Logistyka – studia II stopnia

Studia magisterskie Logistyka

3- semestralne studia magisterskie przygotowane specjalnie dla absolwentów studiów inżynierskich.

studia stacjonarne II stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

Kierunek oferuje trzy specjalności:

Business Logistics
Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych
Menedżer logistyki

Na kierunku Logistyka w ramach:
specjalności Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych dowiesz się:

 • jak funkcjonują łańcuchy dostaw i międzynarodowe centra logistyczne,
 • jak prowadzić międzynarodowe projekty logistyczne,
 • jak analizować procesy logistyczne i optymalizować decyzje,
 • jak zarządzać międzynarodowymi zespołami,

specjalności Menedżer logistyki dowiesz się :

 • jak zarządza się jakością w logistyce,
 • jak standaryzuje się i optymalizuje procesy zakupowe,
 • jak prognozuje się, planuje i optymalizuje zapasy,
 • jak zarządza się przedsiębiorstwem logistycznym,

specjalności Business Logistics – studia prowadzone w języku angielskim dowiesz się:

 • jak funkcjonują łańcuchy dostaw,
 • jak zarządza się zakupami w łańcuchu dostaw,
 • jak analizować procesy logistyczne i optymalizować decyzje,
 • jak zarządza się konfliktami i trudnymi sytuacjami w łańcuchu dostaw,
 • dlaczego logistyka e-commerce jest ważna.

Dlaczego warto zdobyć zawód Logistyka?

W każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym i handlowym potrzebny jest logistyk. Zdobywając ten zawód możesz pracować w:

działach logistycznych wszelkich typów przedsiębiorstw krajowych jak i międzynarodowych,
działach produkcji przy planowaniu zaopatrzenia surowcowego i zarządzaniu zapasami wyrobów gotowych,
w przedsiębiorstwach spedycyjno-transportowych,
centrach usług logistycznych,
logistycznych centrach dystrybucji,
firmach doradczych.