Kontakt – SOS

KONTAKT:

dr Monika Sady
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
ul. Rakowicka 27, Paw B. pok. 265
tel.: + 48 12 293 58 14
faks: + 48 12 293 50 74
e-mail: monika.sady@uek.krakow.pl