Konferencje

Konferencje Naukowe

 

Konferencje Polskich Profesorów Zarządzania:

Konferencja Zagraniczna dla Polskich Profesorów Nauk Organizacji i Zarządzania to cykliczne wydarzenie odbywające się każdego roku w innym Państwie. Cykl tych wydarzeń rozpoczął się w roku 2011 za sprawą ś.p. prof. dr hab. h.c. Janusza Teczke w Hiszpańskiej Granadzie. Idee jakie przyświecały temu wydarzeniu to promowanie dorobku polskich naukowców, wymiana i rozwój wiedzy, ale także tworzenie okazji do nawiązania współpracy międzynarodowej. Cykl konferencji na stałe zagościł w kalendarzach polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania. 

 

Konferencje we współpracy z FH Muenster University of Applied Sciences https://en.fh-muenster.de/

 

Dzięki rozpoczęciu działalności Fundacji Zarządzania Międzynarodowego, współpraca międzynarodowa Katedry Zarządzania Międzynarodowego UEK zainicjowana przez prof. Janusza Teczke i prof. Thomasa Baakena rozwinęła się o wymiar jubileuszowych konferencji naukowych.  

 

Publikacje Naukowe

„Contemporary Management Challenges in the Transition Period. The Perspectives of Poland and Spain”, Piotr Buła, Ph.D., Halina Łyszczarz, Ph.D., Assoc. Prof. Antonio Mihi Ramirez, Ph.D., Prof. Janusz Teczke, Ph.D.

Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of 21st Century. Perspectives for Development and Cooperation. Perspectives for Development and Cooperation”, Piotr Buła, Ph.D., Prof. Janusz Czekaj, Ph.D., Halina Łyszczarz, Ph.D., Prof. Bakyt U. Syzdykbayeva, Ph.D.

„Management Science in Transition Period in South Africa and Poland”, Prof. Janusz Teczke, Ph.D., Prof. Nic Terblanche, DPhil.

„Management Science in Transition Period in Moldova and Poland. Responsible Use of Resources”, Prof. Siscan Zorina, Ph.D., Halina Łyszczarz, Ph.D., Krzysztof Machaczka, Ph.D

„Management Science in Transition Period in Moldova and Poland. Processes and Structure in the Time od Destabilization”, Prof. Janusz Teczke, Ph.D., Piotr Buła, Ph.D., Vlad Grosu, Ph.D

„Management Science during Destabilization. Global Perspective”, Prof. Tengiz Chachibaia, Ph.D., Halina Łyszczarz, Ph.D., Agnieszka Żak, Ph.D.

„Management Science during Destabilization. Local Insight”, Prof. Janusz Teczke, Ph.D., Prof. Kakhaber Djakeli, Ph.D., Piotr Buła, Ph.D.

 „State, Society and Business – Development of Contemporary Management”, Prof. Janusz Teczke, Ph.D., Prof. Łukasz Sułkowski, Ph.D

„Risks and Opportunities – In Search of Equilibrium”, Assoc.Prof. Piotr Buła, Ph.D., Prof. Janusz Teczke, Ph.D.

„Challenges for Contemporary Management”, Assoc. Prof. Piotr Buła, Ph.D., Prof. Janusz Teczke, Ph.D., Prof. Natalia V. Trifonova, Ph.D.

„Managing Disruption and Destabilisation”, Prof. Thomas Baaken, Ph.D., Prof. Janusz Teczke, Ph.D.

„Management in the time of networks, cross-cultural activities and flexible organizations”, Prof. Janusz Teczke, Ph.D., Assoc. Prof. Piotr Buła, Ph.D.

„Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji”, Prof. Janusz Teczke, Ph.D., Assoc. Prof. Piotr Buła, Ph.D. Projekt nr 2011/03/B/HS4/01972 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 2.

 „The Future of Management. Entrepreneurship, Change and Flexibility”, Assoc. Prof. Piotr Buła, Ph.D., Prof. Bogdan Nogalski, Ph.D.
„The Future of Management. Industry 4.0 and Digitalization”, Assoc. Prof. Piotr Buła, Ph.D., Prof. Bogdan Nogalski, Ph.D.