Konferencja we Lwowie 2019

W dniach 7 – 11 września 2019 we Lwowie na Ukrainie odbyła się

IX konferencja zagraniczna dla polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania,
pt. „Zarządzanie w czasach rewolucji przemysłowej 4.0”.

W konferencji wzięło udział 40 naukowców z Polski.

W tym roku uczelnią goszczącą był:

Uniwersytet Bankowości na Ukrainie, jedna z 10 najlepszych uczelni na Ukrainie.
Uczelnia kształci 2000 studentów, a jej Lwowski Instytut szczyci się wieloletnią tradycją – funkcjonuje już od 1940 roku.

Organizatorami ze strony Polskiej byli:

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
Katedra Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Fundacja Zarządzania Międzynarodowego

Patronat honorowy nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół.