Konferencja w RPA 2013

W dniach 7 – 11 września 2013 w Stellenbosch w Republice Południowej Afryki odbyła się

III konferencja zagraniczna dla polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania,
„Nauki zarządzania w okresie zmian systemowych w RPA i Polsce”.

Organizatorami konferencji byli:
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN,
Katedra Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz
Fundacja Zarządzania Międzynarodowego

we współpracy z Stellenbosch University w RPA.