W dniach 6-10 września 2014 w Kiszyniowie (Chişinău) Republika Mołdawii odbyła się

IV konferencja zagraniczna dla polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania.
„Nauki zarządzania w okresie destabilizacji. Perspektywa Polski i Mołdawii”.

Organizatorami konferencji byli:
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN,
Katedra Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz
Fundacja Zarządzania Międzynarodowego

we współpracy z Akademią Ekonomiczną w Kiszyniowie

W konferencji udział wzięło 26 naukowców z Polski oraz 18 naukowców mołdawskich.

Mołdawia –państwo europejskie położone między Ukrainą i Rumunią na powierzchni około 34 tys. km2.  Język urzędowy: rumuński ( lokalnie także: rosyjski, ukraiński, gagauski)

Kiszyniów – stolica i największe miasto Mołdawii.  Zamieszkane przez około 600 tys. mieszkańców.

Główne zabytki:
Cerkiew Narodzenia Pańskiego z XVIII wieku
bulwar Stefana III Wielkiego
domy z XIX wieku
sobór z I poł. XIX wieku
łuk triumfalny z 1846 (zdjęcie obok)

Akademia Ekonomiczna w Kiszyniowie (Mołdawia)

  • Rok założenia:  25 września 1991
  • Rektor: prof. Grigore Belostecinic
  • Największa uczelnia ekonomiczna w Mołdawii
  • Nowoczesny kompleks uniwersytecki
  • Współpraca międzynarodowa z ponad 120 krajami
  • Członkostwo między innymi w: European University Association (EUA),Francophone University Association (FUA), Black Sea Universities Network (BSUN), Central European Initiative University Network (CEI – University Network).