W dniach 8 – 12 września 2012 w Astanie w Kazachstanie odbyła się
II konferencja zagraniczna dla polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania,
„Nauki zarządzania w Kazachstanie i Polsce na początku XXI wieku- perspektywy rozwoju i współpracy”


 

Organizatorami konferencji byli:

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
Gumilyov Eurasian National University (GENU)
Katedra Zarządzania Międzynarodowego,Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków
Fundacja Zarządzania Międzynarodowego, Kraków 
 

Komitet Naukowy:

członkowie Prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

prof. dr hab. Bogdan Nogalski
czł. koresp. PAN Wiesław Grudzewski
prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
prof. dr hab. Zdzisława Janowska
czł. koresp. PAN Andrzej K. Koźmiński
prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz
prof. dr hab. Tadeusz Listwan
prof. dr hab. Maria Romanowska
prof. dr hab. Janusz Strużyna
prof. dr hab. Michał Trocki

Prof. dr N.K. Kuchukova 
Prof. dr S.K. Suraganova 
dr B.U. Syzdykbayeva

Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. Janusz Teczke
dr Halina Łyszczarz
dr Piotr Buła
dr Michał Patkaniowski
mgr Dominika Guja
mgr Monika Sady
mgr Piotr Sedlak