W dniach 17 – 21 września 2011 w Granadzie w Hiszpanii odbyła się
I konferencja zagraniczna dla polskich profesorów nauk organizacji i zarzadzania
„Wyzwania współczesnego zarządzania w okresie transformacji z perspektywy Polski i Hiszpanii”

Organizatorami konferencji byli:

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
Universidad de Granada, Granada, Hiszpania
Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków
Fundacja Zarządzania Międzynarodowego, Kraków

Komitet Naukowy

członkowie Prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
prof. dr hab. Bogdan Nogalski
czł. koresp. PAN Wiesław Grudzewski
prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
prof. dr hab. Zdzisława Janowska
czł. koresp. PAN Andrzej K. Koźmiński
prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz
prof. dr hab. Tadeusz Listwan
prof. dr hab. Maria Romanowska
prof. dr hab. Janusz Strużyna
prof. dr hab. Michał Trocki
prof. dr. Victor Jesus Garcia Morales

Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. Janusz Teczke
prof. dr. Victor Jesus Garcia Morales, Universidad de Granada
dr. Antonio Mihi Ramirez, Universidad de Granada
dr Halina Łyszczarz
dr Piotr Buła
dr Michał Patkaniowski
mgr Piotr Sedlak
mgr Dominika Guja
mgr Monika Sady