Konferencja w Gruzji 2015

W dniach 5-9 września 2015 w Tbilisi w Gruzji odbyła się

V konferencja zagraniczna dla polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania.
Nauki zarządzania w okresie destabilizacji. Perspektywa Polski i Gruzji„.

Organizatorami byli:
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN,
Katedra Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz
Fundacja Zarządzania Międzynarodowego

we współpracy z Uniwersytetem Kaukaskim

W konferencji wzięło udział ponad 40 naukowców z całej Polski.