Konferencja w Szwajcarii – Publikacja

Publikacja

Zreferowane na konferencji artykuły naukowe zostaną opublikowane w formie monografii w wydawnictwie 1 lub 2, bądź w czasopiśmie Organizacja i Kierowanie (3)

1.     Society of Integrated Management (wyd. Uczelniane – Szwajcaria)

2.     Organizacja i Kierowanie (Journal Uniwersytecki)

Szablony:

Article_Sankt Gallen_template

Presentation_Sankt Gallen_template