Konferencja Kraków 2018

W 2011 roku prof. dr hab. Janusz Teczke zapoczątkował wyjątkowy cykl konferencji – zagranicznych spotkań polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania.

Dzięki wysiłkom pracowników Katedry Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i wsparciu Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania, udało nam się zaprezentować polski dorobek naukowy w Hiszpanii, Kazachstanie, RPA, Mołdawii, Gruzji, Rosji i na Węgrzech.

W tym roku przypadła już VIII edycja tego wydarzenia. Była to edycja wyjątkowa, gdyż przygotowania przerwała smutna wiadomość.

W dniu 19.02.2018 roku zmarł prof. dr hab. dr h.c. Janusz Teczke.

VIII konferencja dla polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania pt: „Nauki zarządzania – wczoraj, dziś, jutro”, która odbyła się w dniach 7 – 8 września 2018 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Została zadedykowana i poświęcona Panu Ś.p. Profesorowi Januszowi Teczke.
W konferencji wzięło udział ponad 80 naukowców z Polski, jak również naukowcy z zagranicy.

Organizatorami Konferencji byli:
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
Katedra Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Fundacja Zarządzania Międzynarodowego

Panu Profesorowi Januszowi Teczke została również poświęcona wspomnieniowa publikacja:„In Memoriam Profesora Janusza Teczke 1949 – 2018”.

?