W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu: 

dr Piotr Sedlak                                     mgr Patryk Stawiarski 
tel. +48 502 304 034                              tel. +48 511 411 524 

sedlakp@uek.krakow.pl                           stawiarp@uek.krakow.pl