Informacje dla sponsorów

Szanowni Państwo,  

W imieniu Katedry Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pragniemy zaprosić Państwa Firmę do współpracy. 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK) ma długą tradycję w organizowaniu akcji charytatywnych, w które włącza się wiele renomowanych firm. W imieniu pracowników i studentów specjalności Zarządzanie Międzynarodowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pragniemy przedstawić propozycję współpracy skierowaną do Państwa, jako potencjalnego sponsora projektu „SOS – Społeczna Odpowiedzialność Studentów”.

Studenci specjalności prowadzonych przez Katedrę Zarządzania Międzynarodowego już po raz kolejny są zaangażowani w organizację akcji dla dzieci ze świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działającego w Krakowie przy ul. Lenartowicza 14. Festiwal, jak co roku, poprzedzony jest kilkudniową akcją charytatywną, a także zbiórką zabawek i słodyczy na terenie kampusu UEK. Wspierając projekt mają Państwo okazję uczestniczyć w unikalnym procesie wszechstronnego kształcenia młodego pokolenia, zarówno tych najmłodszych jak i studentów.

Tegoroczny finał akcji będzie miał miejsce 15 maja 2010 roku na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – patronat honorowy nad projektem objął prof. dr hab. Janusz Teczke. Mamy nadzieję, że ta wyjątkowa dla uczelni akcja wykroczy daleko poza granice Uniwersytetu Ekonomicznego i w kolejnych latach stanie się projektem większości krakowskich uczelni.

Ofertę tę kierujemy do Państwa, ponieważ wierzymy, że najważniejszym okresem w życiu dziecka na rozwijanie jego talentów i umiejętności jest właśnie wiek od 7 do 14 lat. Mamy również nadzieję, iż zdają sobie Państwo sprawę jak wyjątkowym prezentem dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka może być organizowany przez nas festiwal.

Cel projektu

Celem naszego projektu jest umożliwienie dzieciom z domów dziecka poznania atmosfery i klimatu panującego na uczelniach wyższych, a przede wszystkim na rozwijaniu ich talentów poprzez gry, zabawy i występy artystyczne. Studentom zaś ma uzmysłowić potrzebę pomocy drugiemu człowiekowi oraz umożliwić społeczną aktywność.

Poprzez ‘festiwal talentów’ chcemy zachęcić dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego. Priorytetem jest dla nas kształtowanie charakterów najmłodszych poprzez wspólną pracę i zabawę ze studentami i zaproszonymi gośćmi. Przyszłość tych dzieci zależy przecież od rozwoju ich talentów  
i wykorzystania drzemiącego w nich potencjału. Ponadto, akcja wyzwoli inicjatywę zarówno wśród dzieci, jak i studentów w nią zaangażowanych, rozwinie ich ambicje i wskaże nowe możliwości rozwoju. Poprzez realizację projektu chcemy również promować integrację międzypokoleniową oraz  zachęcać do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Program

Do udziału w imprezie zaproszonych zostało około 40 dzieci w wieku 7 -14 lat. Będą one uczestniczyć w dwudniowym programie naukowo – sportowo – rozrywkowym przygotowanym dla nich przez studentów oraz pracowników Katedry Zarządzania Międzynarodowego. Szczegółowy program został zaprojektowany z myślą o potrzebach dzieci z trudnych domów, nie mających możliwości pełnego rozwoju swoich zainteresowań oraz umiejętności. Promowany będzie model nauki poprzez zabawę, jak również zaangażowanie w zajęcia artystyczne (śpiew, taniec, zajęcia plastyczne).  

W czasie trwania programu dzieci będą miały możliwość sprawdzenia się w różnych dyscyplinach naukowych, sportowych czy artystycznych. Do najciekawszych atrakcji zaliczyć można gry terenowe, niecodzienne zajęcia plastyczne. Ukoronowaniem SOS będzie Koncert Finałowy z udziałem zaproszonych gości, gdzie w rolę małych aktorów wcielą się dzieci uczestniczące w projekcie. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce Harmonogram.  

Oferta dla sponsorów

Korzyści:

   * Promocja firmy, jej produktów lub usług,
   * Identyfikacja firmy z projektem charytatywnym o zasięgu lokalnym,
   * Pomoc dzieciom z trudnych domów, które nie mają takich możliwości jak ich rówieśnicy mieszkający z rodzicami,
   * Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Specjalnością Zarządzania Międzynarodowego,
   * Budowanie wizerunku firmy pomagającej spełniać marzenia potrzebujących dzieci, a także odpowiedzialnej społecznie.
      

Szczegółowa oferta: 

   * Logo firmy zostanie umieszczone na plakatach, ulotkach oraz broszurach reklamowych,
   * Baner z logo sponsora będzie umieszczony na scenie w trakcie Koncertu Finałowego,
   * Logo oraz krótka informacja o firmie, oraz link do strony firmy zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu SOS,
   * Przedstawiciel Sponsora będzie zaproszony do udziału w akcji w charakterze gościa honorowego oraz zostanie zaproszony do zabrania głosu podczas Koncertu Finałowego,
   * Sponsor otrzyma materiały promocyjne oraz zdjęcia z akcji SOS,
   * Logo Sponsora znajdzie się także na wszystkich stronach internetowych oraz w materiałach prasowych dotyczących akcji SOS,
   * Dystrybucja gadżetów reklamowych i materiałów marketingowych podczas całej akcji charytatywnej.

Ta studencka inicjatywa ma szansę na realizację jedynie w przypadku pozyskania środków finansowych i rzeczowych od sponsorów. Dlatego bardzo liczymy na Państwa wsparcie w realizacji tego szczytnego przedsięwzięcia. Wierzymy, że nasza oferta okaże się dla Państwa interesująca, w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.