Indywidualny tryb odbywania zajęć

Studenci z Indywidualnym Trybem Odbywania Zajęć, aby uzyskać zgodę pracowników Katedry Zarządzania Międzynarodowego na tryb indywidualny oraz ustalenie z prowadzącym formy zaliczenia, proszeni są o:

  1. Uzyskanie zgody Dyrektora Instytutu lub Prorektora ds. Kształcenia i Studentów
  2. Uzyskanie indywidualnie podpisów i formy zaliczenia zajęć

Prowadzący przedmiot może zażyczyć sobie dodatkowych dokumentów.

Wzory podań: link