Fundacja Katedry Zarządzania Międzynarodowego

O nas

Od 2009 r. aktywnie wspieramy środowisko akademickie na gruncie naukowym, edukacyjnym kulturalnym i turystycznym. Umożliwiamy i pomagamy studentom i nauczycielom akademickim prowadzenie badań naukowych, organizujemy międzynarodowe konferencje naukowe i seminaria studenckie, wydajemy monografie naukowe i dofinansowujemy inicjatywy studenckie.

Cele i zadania statutowe

Celami Fundacji są:

 1. działalność na rzecz środowiska akademickiego wyższych uczelni poprzez organizowanie, wspieranie i promowanie działalności badawczej, naukowej, edukacyjnej, kulturalnej, turystycznej, oraz kultury fizycznej i sportu,
 2. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, a w szczególności aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów,
 3. promocja idei społecznej odpowiedzialności,
 4. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej,
 5. wspieranie współpracy sfery nauki z praktyką gospodarczą. Czytaj dalej…

Struktura

Formalnie strukturę naszej organizacji tworzą:

 • Zgromadzenie fundatorów składające się z Członków Założycieli, którymi są:
  • dr hab. dr h.c. Piotr Buła, prof. UEK
  • dr Halina Łyszczarz
  • dr Michał Patkaniowski
 • Rada Fundacji w składzie:
  • dr hab. dr h.c. Piotr Buła, prof. UEK
  • dr Michał Patkaniowski
 • Zarząd: dr Halina Łyszczarz

Strukturę fundacji tworzył również ś.p. prof. dr hab. h.c. Janusz Teczke, będąc Członkiem Założycielem i Człokiem Rady Fundacji

Działalność fundacji

Konferencje Polskich Profesorów Zarządzania:Konferencja Zagraniczna dla Polskich Profesorów Nauk Organizacji i Zarządzania to cykliczne wydarzenie odbywające się każdego roku w innym Państwie. Cykl tych wydarzeń rozpoczął się w roku 2011 za sprawą ś.p. prof. dr hab. h.c. Janusza Teczke w Hiszpańskiej Granadzie. Idee jakie przyświecały temu wydarzeniu to promowanie dorobku polskich naukowców, wymiana i rozwój wiedzy, ale także tworzenie okazji do nawiązania współpracy międzynarodowej różnego rodzaju. Sukces pierwszej edycji skłonił organizatorów do dalszych prac, dzięki czemu cykl konferencji na stałe zagościł w kalendarzach polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania. Czytaj dalej…

Dane kontaktowe

Adres siedziby:  Radzikowskiego 65D / 8, 31-315 Kraków, Polska

Forma prawna: Fundacja
Data rejestracji: 19 października 2009 r.
Rodzaj organizacji: NGO

KRS: 0000339540
NIP: 9452133313
REGON: 121047775

e-mail: lyszczah@uek.krakow.pl
telefon: 604424973