dr Piotr Sedlak

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania. Absolwent studiów podyplomowych: Zarządzanie Projektem Badawczym (UEK), Badania Społeczne i Marketingowe (WSE Kraków) oraz Praktyczna Psychologia Społeczna (USWPS Warszawa). Ukończył również program Transforming HR with Data Science prowadzony przez Cambridge University.

Od 16 lat związany z firmą Sedlak & Sedlak, gdzie pracuje jako kierownik projektów i partner zarządzający. Zajmuje się głównie analityką obszaru HR, badaniem opinii i satysfakcji pracowników oraz projektowaniem zmian w podejściu do zarządzania ludźmi. Równocześnie od 14 lat pracownik naukowy Katedry Zarządzania Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie prowadzi badania dot. problemów organizacji pracy oraz motywacji. Wykładowca wielu programów MBA i studiów podyplomowych w Polsce. Autor wielu publikacji naukowych. Certyfikowany Project Manager (IPMA, IPMA R&D, PRINCE2, Agile PM, Change Management). Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii oraz World at Work. Znajomość wielu koncepcji i metodyk zarządzania (m.in. Lean Management, zarządzanie projektami czy łańcuchem dostaw) sprawia, iż potrafi spojrzeć na organizację i jej problemy w sposób systemowy.  

Zainteresowania naukowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi: satysfakcja z pracy, motywowanie, wynagradzanie, kultura organizacji;Badania społeczne i marketingowe; Zarządzanie projektami; Ekonomia behawioralna; 

Zainteresowania pozanaukowe:

Poszukiwanie odpowiedzi na jedno z najbardziej naglących pytań: jak poprawić świat?

Doświadczenia, kursy, certyfikaty

Od 2008 roku aktywnie pracuje jako konsultant HR z klientami z całej Polski.

Doświadczenie zawodowe w:
– prowadzeniu procesów rekrutacyjnych, 
– budowaniu systemów wynagradzania,
– zarządzaniu firmą,
– zarządzaniu projektami: Certyfikaty IPMA, IPMA R&D, PRINCE2, AgilePM
– prowadzeniu portali internetowych

Komercyjnie zajmuje się między innymi doradztwem HR: badaniem opinii i satysfakcji pracowników, motywowaniem, budowaniem systemów wynagradzania (raport płacowy). Promuje podejście do wynagradzania przez pryzmat tzw. łącznych korzyści z pracy.

Współzałożyciel i współwłaściciel bawialni Nelon. Sali zabaw dla dzieci 0-6 lat w Krakowie.

Konkursy:
– finalista i zdobywca wyróżnienia w konkursie „Cel Menedżer” organizowanym przez Kompanię Piwowarską
– finalista polskiej edycji konkursu „Trust by Danone”.

Cel dydaktyczny:

Opowiadać o trudnych rzeczach w prosty sposób.