dr Monika Hamerska

WYKSZTAŁCENIE

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (2019).

Tytuł pracy doktorskiej: Identyfikacja determinant i modelowanie produktywności naukowej pracowników naukowych uczelni wyższych

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

2003 – 2015 – Dział Nauki

2015 – 2018 – Dział Nauki i Transferu Wiedzy

2018 do październik 2019 – Kierownik Działu Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych

Luty 2017 – styczeń 2019Koordynator projektu: „Inkubator Innowacyjności +” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Marzec –październik 2019Koordynator projektu: „Inkubator Innowacyjności 2.0” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE     

Wspomaganie procesów podejmowania decyzji, optymalizacja decyzji, produktywność naukowa.

PUBLIKACJE:

  1. The Evaluation of Convergence between Content Description of Academic Textbooks in the form of Textual Notes and UDC Expressions / Paweł LULA, Urszula CIERASZEWSKA, Monika HAMERSKA // W: The 11th Professor AleksanderZelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. – Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. –  S. 222-230. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-65173-85-0.
  2. Wyznaczanie podobieństwa zawartości publikacji naukowych na podstawie opisów w notacji UKD = Similarity Evaluation of Scientific Publications Based on the Analysis of UDC Expressions / Urszula CIERASZEWSKA, Monika HAMERSKA, Paweł LULA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = ResearchPapers of Wrocław University of Economics. – (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 28). – nr 468 (2017), s. 47-59.
  3. Ontology-based Models for Quality of Life Measurement and Comparison / Paweł LULA, Monika HAMERSKA // International Journal for Quality Research. – vol. 10, no. 3 (2016), s. 595-606. – ISSN 1800-6450
  4. Wykorzystanie metod porządkowania liniowego do tworzenia rankingu jednostek naukowych = The Use of the Methods of Linear Ordering for the Creating of Scientific Units Ranking / Monika HAMERSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. – (. Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 24). – nr 384 (2015), s. 117-125.. – Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania – ISSN 1899-3192
  5. The Quantitative Analysis of Scientific Development of Research Units in Poland : a Case Study of the Cracow University of Economics / Monika HAMERSKA, Paweł LULA // W: Science and Practice : New Discoveries : Proceedings of Materials the International Scientific Conference [on-line] / eds. Shvec Irina Mihajlovna, Ismagikjva Larisa Alekseevna, Gur’eva Valentina Andreevna, Telegina Elena Aleksandrovna, SedenkoVasilijIgorevich. – Karlovy Vary; Kirov : SkleněnýMůstek; MCNIP, 2015. –  S. 201-211. – ISBN 978-80-7534-046-7; 978-5-00090-083-3.
  6. Analiza i modelowanie rozwoju naukowego pracowników uczelni = Analysis and Modeling of the Scientific Development of Academic Employees / Monika HAMERSKA, Paweł LULA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. – nr 7 (943) (2015), s. 5-24. –  ISSN 1898-6447
  7. Structural Topic Models as a Tool for the Analysis of Research Projects Conducted at the Cracow University of Economics / Paweł LULA, Monika HAMERSKA // W: AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník = AIESA – Building of Society Based on Knowledge : Proceedings. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. –  S. 11-17. – ISBN 978-80-225-4151-0
  8. Current Evaluation System of Research Entities in the Context of Basic Research Funding / Monika HAMERSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Economic Resources Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA. – Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. –  S. 23-35. – Summ. – Bibliogr. – ISBN 978-83-62511-58-7