dr Katarzyna Kolasińska-Morawska

strona: http://kkolasinska.pl

„Carpe diem” 
– Ważne jest by wykorzystać każdy dzień na max’a. W pełni zgadzam się z zawołaniem Horacego. Każdy dzień, który mogę przeżyć jest niesamowitym cudem. Jutro?.. nieznane…, a dziś budzę się. Otwieram oczy. Żyję. Podnoszę rękawicę, którą rzuca mi los. Czy będę pracować, czy będę się szaleńczo bawić – obojętne, ważne bym robiła to z pełnym zaangażowaniem!

z radości tworzenia …

z umiłowania wolności …

Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu (2006) Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania – praktyk i teoretyk

tytuł pracy doktorskiej: „Uwarunkowania rozwoju handlu wielkopowierzchniowego oraz jego wpływ na zachowania nabywców”.

Magister nauk społecznych oraz nauk humanistycznych na kierunku Pedagogika (2015) Społeczna Akademia Nauk

Pełnione funkcje, certyfikaty i odznaczenia:

Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji dydaktyki Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, profesor Uczelni(2019 – 2020)

Prodziekan ds. Organizacyjno – dydaktycznychSAN w Łodzi (2012 – 2000)

Kierownik Katedry Gospodarki Elektronicznej i Logistyki, SAN w Łodzi (2016<

Kierownik Wirtualnej Akademii dla Dzieci „Akademia P@o-Linka” (strona: http://akademiapaolinka.pao.pl/) (2016 – 2020)

Przewodniczący Komitetu organizacyjnego cyklicznej konferencji „Agile-Commerce” (strona: http://www.konferencja.agilecommerce.spoleczna.pl/) (2015 – 2020)

Redaktor w czasopiśmie „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” Wyd. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Certyfikat PCG Academia – Blackboard, platforma Blackboard Learn Ultra oraz narzędzia Blackboard Collaborate  – 01.07.2020

Certyfikat VCC Certificate of Vocational Qualification – Project Method in Teaching, EE-04-000622-001-028579  – 19.09.2018

Centrum Szkoleniowe Predictive Solutions, Szkolenie certyfikowane IBM SPSS Staistics w ramach rozwiązania PS IMAGO – 8 – 11 maja 2018

Szkolenie Certyfikowane „Marketplace Trainer Certificate” 2015

Pozauczelniane doświadczenie zawodowe:

Specjalista ds. Marketingu, Samodzielny AnalitykRynku „Rossmann” SDP Sp. z o.o., Centrala Łódź (2000 – 2008)

Zainteresowania naukowe:

Obszar zainteresowań naukowych: zarządzanie łańcuchami dystrybucji, gospodarka magazynowa, metodologia badań w zakresie nauk o zarządzaniu, organizacja i funkcjonowanie centrów logistycznych, zastosowanie nowych technologii w logistyce, zwinna logistyka na rzecz e-biznesu,innowacje technologiczne w edukacji logistyki

Zainteresowania pozanaukowe:

Obszar zainteresowań pozanaukowych:  uwielbiam zwiedzać, poznawać nowe miejsca i ludzi. Podróżowanie jest dla mnie receptą na spędzanie wolnego czasu. Niezależnie od środka lokomocji. Choć przyznaję ostatnio, uwielbiam zwiedzać z perspektywy motocykla. Wolność, swoboda i kilka koni mechanicznych niezwykle pozytywnie nastrajają do życia. Gdy ma się złe dni wystarczy wsiąść, i jechać, i jechać … i jest naprawdę cool. To tak jakby człowiek dostał niezwykle silny zastrzyk energii. 

A, i niektórzy mówią na mnie Pani od niedźwiadków, bo moim trochę nietypowym hobby jest zbieranie Niedźwiedzi. Zaczęło się to kilka lat temu, a dziś Miśków mam już dużo J.

Członkostwow organizacjach naukowych i stowarzyszeniach:

Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Publikacje (wybrane):

 1. Serhii Lyeonov, SvitlanaBilan, Inna Tiutiunyk, Katarzyna Kolasińska-Morawska,2020Public Policy Efficiency Of Unshadowing Economic Activity Of Businesses[w:] IBIMA (ISBN: 978-0-9998551-4-0)
 1. Katarzyna Kolasińska-Morawska, Paweł Morawski, 2019Inkluzja nowych technologii w logistyce[w:] red. K. Kolasińska – Morawska, Ł. Sułkowski, P. Morawski, Wyd. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XX, zeszyt 12, cz. II, Wyd. SAN, ss. 177 – 189 (ISSN 2543-8190).
 1. Katarzyna Kolasińska-Morawska, ŁukaszSułkowski, Marta Brzozowska, 2019Leadership and the role of women in the success of logistics companies [w:] International Entrepreneurship Review, Vol. 5, No. 4, Cracow University of Economics, Vol. 5, No. 4 ss. 93 – 107 (ISSN 2543 – 4934).
 1. Katarzyna Kolasińska-Morawska, ŁukaszSułkowski, Paweł Morawski, 2019New technologies in transport in the face of challenges of Economy 4.0 [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Transport, Wyd. Politechnika Śląska, Vol. 102 ss. 73 – 83 (ISSN 0209-3324).
 1. Katarzyna Kolasińska – Morawska, Przemysław Fernówka2018Logistyka na rzecz obsługi klienta. [w:] red. K. Kolasińska – Morawska, P. Morawski, Wyd. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIX, zeszyt 5, cz. III, Wyd. SAN, ss. 9 – 27 (ISSN 2543-8190)
 1. Katarzyna Kolasińska – Morawska, Przemysław Fernówka2018Zastosowania technologii Cloud Computing w branży meblarskiej. [w:] red. K. Kolasińska – Morawska, Wyd. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIX, zeszyt 5, cz. III, Wyd. SAN, ss. ss. 437 – 451 (ISSN 2543-8190)
 1. Katarzyna Kolasińska – Morawska, Marta Brzozowska, 2018Nowe technologie a edukacja logistyczna wobec wyzwań gospodarki 4.0. [w:] red. Ł. Sułkowski, K. Kolasińska – Morawska, Wyd. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIX, zeszyt 5, cz. I, Wyd. SAN, ss. 279 – 292 (ISSN 2543-8190)
 1. Katarzyna Kolasińska – Morawska, Marta Brzozowska, 2018Współczesne wyzwania w transporcie samochodowym w obliczu wdrożenia koncepcji Przemysłu 4.0. [w:] red. Ł. Sułkowski, P. Morawski, Wyd. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIX, zeszyt 5, cz. II, Wyd. SAN, s. 365 – 379 (ISSN 2543-8190)
 1. Katarzyna Kolasińska-Morawska, Iga Studzińska, 2018Integrated Communication in Business Transactions of the Internet Space. [w:] red. Muzahim Al. Noorachi, Bartłomiej Stopczyński, Wyd. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIX, zeszyt 6, cz. III, Wyd. SAN, ss. 111 – 125 (ISSN 2543-8190)
 1. Katarzyna Kolasińska- Morawska, Grzegorz Mazurkiewicz, 2018Realizacja koncepcji zrównoważonego transportu na przykładzie żeglugi śródlądowej na górnej Łabie.[w:] „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, Materiały „Współczesne wyzwania logistyki – materiały elektorniczne”, nr 7, ss. 155 – 167 (ISSN 1231-2037).
 1. Damian Kędziora, Wojciech Piotrowicz, Katarzyna Kolasińska – Morawska, 2018Employee development and leadershipperception  in the polish service deliverycentres. [w:] Foundation of Management, Sciendo, Vol. 10,ss. 123 – 134(ISSN 2080-7279)
 1. Katarzyna Kolasińska – Morawska, Monika Pytel, 2017E-learning – technologia w edukacji. [w:] red. R. Patora, K. Kolasińska – Morawska, Wyd. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XVIII, zeszyt 4, cz. I, Wyd. SAN, ss. 275 – 294 (ISSN 2543-8190)
 1. Katarzyna Kolasińska – Morawska, Marta Brzozowska, 2017Wirtualizacja łańcucha dostaw – technologizacja na rzecz logistyki. [w:] red. R. Patora, K. Kolasińska – Morawska, Wyd. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XVIII, zeszyt 4, cz. I, Wyd. SAN, ss. 471 – 484 (ISSN 2543-8190)
 1. Natalia Chuchraj, Katarzyna Kolasińska – Morawska, Marta Brzozowska, 2017Wirtualizacja zarządzania procesami logistycznymi w zintegrowanych łańcuchach dostaw. [w:] red. K. Kolasińska – Morawska, P. Morawski, Wyd. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XVIII, zeszyt 4, cz. II, Wyd. SAN, s. 385 – 394 (ISSN 2543-8190)
 1. Katarzyna Kolasińska – Morawska, Marta Brzozowska, 2017Smart Logistics Solutions of E-commerce in Family Business. [w:] red. K. Kolasińska – Morawska, Wyd. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XVIII, zeszyt 6, cz. II, Wyd. SAN, s. 417 – 434 (ISSN 2543-8190)
 1. Katarzyna Kolasińska – Morawska, Łukasz Sułkowski, Paweł Morawski,2017Agility in customer service using cloud based CRM systems and enterprise collaboration tools.[w:] red. Ana Jurcic, Dijana Oreski, Mihaela Mikic, „Economic and Social Development, 21st International Scientific Conference on Economic and Social Development” Wyd. Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Croatia, s. 72-81 (ISSN 1849-7535)
 1. Łukasz Sułkowski, Katarzyna Kolasińska – Morawska, Paweł Morawski, 2017The Internet of Things – a Physical Logical and Business Model. [w:] „International Journal of contemporary management” Wyd. Jagiellonian University Press, Kraków, ss. 263-284 (ISSN 2449-8920)