dr inż. Teresa Gajewska

Od października 2014 r. jest adiunktem w Katedrze Pojazdów Szynowych i Transportu Politechniki Krakowskiej (specjalność: towaroznawstwo, logistyka i transport). Pełni funkcję recenzenta w ponad 30 czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych. Jest redaktorem naczelnym czasopism takich jak: Archives of Transport, International Journal of Shipping and Transport Logistics, Energies, Sustainablility, członkiem Editorial Board czasopism naukowych: International Journal of Electronic Marketing and Retailing, Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics oraz Guest Editor: the Annals of Operations Research, Symmetry. Jest autorką monografii naukowej z zakresu kryteriów jakości usług logistycznych w transporcie chłodniczym. Jej główne zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia efektywności procesu transportowego, problematykę modelowania zimnego łańcucha dostaw, analizę satysfakcji klienta, ocenę jakości usług logistycznych , optymalizację kosztów transporcie. Opublikowała ponad 50 artykułów naukowych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych. Indeks Hirsza wynosi 5.

Wykształcenie

 • 2016-2017
  Politechnika Krakowska, 
  Centrum szkolenia i organizacji systemów jakości 
  Kierunek: Logistyka i transport drogowy 
  studia podyplomowe
 • 2013-2014
  Politechnika Krakowska,
  Centrum Pedagogiki i Psychologii
  Studium pedagogiczne
  Uzyskane uprawnienia do nauczania w szkolnictwie wyższym
 • 2008-2013
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów
  studia doktoranckie
  doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo,
  praca obroniona dnia 13.15.2013 r.,
  temat rozprawy doktorskiej: „Kryteria jakości usług logistycznych w transporcie chłodniczym”
 • 2003-2008
  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  Wydział Zarządzania
  Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
  studia magisterskie jednolite

Doświadczenie zawodowe

 • 2014.10 – obecnie
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
  Wydział Mechaniczny
  Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu
  Adiunkt naukowo-dydaktyczny
 • 2013.10-2014.09
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Wydział Mechaniczny
  Instytut Pojazdów Szynowych
  Asystent naukowo-dydaktyczny
 • 2018.10 – obecnie
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Wydział Zarządzania
  Katedra Zarządzania Międzynarodowego
  Wykładowca

Udział w projektach badawczych

 • 2020.02-04
  Wykonawca w projekcie nr POIR.01.01.01-00-0952/18-00, “Wybrane problemy optymalnego zarządzania eksploatacją taboru kolejowego i pracą drużyn trakcyjnych”, DPK System Sp. z o o.   Kierownik projektu  nr M-08/350/2019P,
 • 2019.10-11
  “Przeprowadzenie analizy sektorowej dla linii produktów związanych z systemem sterowania ruchem kolejowym”, TUV Rheiland Polska Sp. z o.o.
 • 2017.11-12
  Konstruktor – Technolog, Tabor Dębica Sp. z o. o. Projekt nr POIR.02.01.00-00-0095/15-02: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Tabor Dębica Sp. z o. o.”  
 • 2017.04
  Wykonawca w projekcie nr M-8/255/2017/P: “Opracowanie raportu z wprowadzonych zmian modernizacyjnych w wagonach typu 111A”
 • 2017.06
  Wykonawca w projekcie nr M-8/265/2017/P: “Ocena ryzyka związanego z wprowadzeniem zmian konstrukcyjnych dla pojazdu typu 36WEa Wariant IV Wariant 3 zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Komisji nr 402/2013″
 • 2014.05
  Wykonawca w projekcie nr M-8/265/2014/P: “Raport z oceny bezpieczeństwa zezwalający na tymczasowe odstępstwo od kryterium czasu, mający zastosowanie w przypadku wyłączania lokomotyw ET21, ET22, ST44, ST44m, ST45, ST46 i SU46 w celu przeprowadzenia napraw na poziomach P4 i P5”.
 • 2014.06
  Wykonawca w projekcie nr M-8/494/2014/P: “Strategia wykonywania przeglądów profilaktycznych na poziomie utrzymania P1 dla modernizowanych lokomotyw spalinowych typu 6Dg, 6Dg/A, 6Dg/B. Studium wykonalności”.   Wykonawca w projekcie nr M-8/196/2014/P Raport Jednostki Oceny
 •  2014.04
  Bezpieczeństwa: Zmiana planu utrzymania i napraw na poziomie P4 zmodernizowanych pojazdów trakcyjnych typu ST44 serii M62Ko.
 • 2014.02-10
  Wykonawca w międzynarodowym projekcie “EUREKA PROJECT E!6726 LOADFIX Development of the Software Web Application for Loading and Fixing Goods in Railway Freight Wagons”:

Szkolenia, wyróżnienia, certyfikaty

 • 2021
  Szkolenie, ”Nieszablonowe sposoby rozliczania wynagrodzeń i delegacji kierowców”, INELO Group, 26.01.2021
 • 2020
  Szkolenie, ”Kontrole płac minimalnych w Europie – o czym musi pamiętać każdy przewoźnik?”, INELO Group, 15.12.2020
 • 2019
  Szkolenie, ”Kluczowe zmiany podatku VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym od stycznia 2020 r. Pakiet Quick Fixes”, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Odział Okręgowy w Krakowie, 17.12.2019
 • 2018
  Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za działalność organizacyjną
 • 2017
  Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w drogowym transporcie rzeczy, ITS, Nr 01675/TR/17
 • 2017
  Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w drogowym transporcie osób, ITS, Nr 00310/TO/17
 • 2016
  Nagroda od organizacji IEEE za przygotowanie i organizację konferencji 5th International Conference on Advanced Logistics and Transport (ICALT), czerwiec 2016, Kraków.

Recenzje naukowe

 • Energies – MDPI, Switzerland, 2021.01.22
 • Sustainability – MDPI, Switzerland, 2020.10.22
 • IJSTL – International Journal of Shipping and Transport Logistics, Switzerland, Inderscience Publishers, 2018.06.21
 • Archives of Transport – Poland, 2020.04.29; 2018.05.15
 • ANOR – Annals of Operations Research, United States, Springer, 2019.05.23
 • WRITR – Word Review of Intermodal Transportation Research, Switzerland, Inderscience Publishers, 2019.05.08
 • FEBM – International Conference on Economic and Business Management, China, 2018.05.10
 • JSDTL – Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, Chech Republic, 2018.04.18
 • IJEMR – International Journal of Electronic Marketing and Retailing, Switzerland, Inderscience Publishers, 2020.02.14; 2020.02.17; 2017.12.30; 2017.12.10; 2017.10.09; 2017.09.13; 2017.07.27
 • ICALT, IEEE – International Conference on Advanced Logistics and Transport, 2016, 2017, 2018

Wybrane publikacje naukowe

 1. Gajewska, T., Zimon, D., Kaczor, G., Madzík, P., The impact of the level of customer satisfaction on the quality of e-commerce services, International Journal of Productivity and Performance Management, 2019, 69(4), pp. 666–684, https://doi.org/10.1108/IJPPM-01-2019-0018
 2. Gajewska, T., Malinowski, M., Szkoda, M., The use of biodrying to prevent self-heating of alternative fuel, Materials, 2019, 12(18), 3039, https://doi.org/10.3390/ma12183039
 3. Gajewska, T., Lorenc, A., The impact of trailer conditions on the quality of refrigerated food transport services – A case study, Transport Problems, 2019, 14(3), pp. 97–107, https://doi.org/10.20858/tp.2019.14.3.9
 4. Zimon, D., Gajewska, T., Malindzakova, M., Implementing the Requirements of ISO 9001 and Improvement Logistics Processes in SMES Which Operate in the Textile Industry, Autex Research Journal, 2018, 18(4), pp. 392-397, https://doi.org/10.1515/aut-2018-0020
 5. Filina-Dawidowicz, L., Gajewska, T., Customer satisfaction in the field of comprehensive service of refrigerated containers in seaports, Periodica Polytechnica Transportation Engineering, 2018, 46(3), pp. 151–157, https://doi.org/10.3311/PPtr.10824
 6. Gajewska, T., Zimon, D., Study of the logistics factors that influence the development of e-commerce services in the customer’s opinion, Archives of Transport, 2018, 45(1), pp. 25–34, DOI:10.5604/01.3001.0012.0939
 7. Filina-Dawidowicz, L., Gajewska, T., Examination of importance and range of comprehensive service for refrigerated containers in seaports, International Journal of Applied Management Science, 2018, 10(1), pp. 26–43, https://doi.org/10.1504/IJAMS.2018.089945.
 8. Gajewska, T., Grigoroudis, E., Estimating the performance of the logistics services attributes influencing customer satisfaction in the field of refrigerated transport, International Journal of Shipping and Transport Logistics, 2017, 9(5), pp. 540–561, https://doi.org/10.1504/IJSTL.2017.086350
 9. Zimon, D., Gajewska, T., Bednárová, L., An influence of quality management system for improvement of logistics distribution, Quality – Access to Success, 2016, 17(155), pp. 68–70, DOI: https://doi.org/10.24136/oc.v8i4.39
 10. Gajewska T., Grigoroudis E., Importance of logistics services attributes influencing customer satisfaction. In 4th International Conference on Advanced Logistics and Transport (ICALT), 2015, pp. 53–58, IEEE, DOI: 10.1109/ICAdLT.2015.7136590