dr Halina Łyszczarz

Adiunkt. Dr nauk ekonomicznych (1995).

Zainteresowania:

logistyka; lobbying; zarządzanie międzynarodowe; alianse strategiczne przedsiębiorstw; lean management

Publikacje:

Importance of a Postmodernist Approach in Contemporary Conditions of Business Management, w: Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century. Perspectived of Development and Cooperation, Kraków – Astana 2012, s.329-344

Analiza organizacji systemu logistycznego w procesie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, w: Rymarczyk J., Szeląg T., (red.)  Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 2001, nr 893 (współautor)

Formy organizacyjne systemu logistycznego, Zarządzanie i Edukacja, numer specjalny, 01.2001 (współautor)

Venture Capital as the key factor of financing the innovative enterprizes in the light of polish experience, w: Rozwój parków naukowo – technologicznych i innych typów struktur innowacyjnych, Lwów 2003 (współautor)

Ocena organizacji systemu logistycznego, w: B. Podolec (red.) Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku, Kraków  2003 (współautor)

Koordynacja działań logistycznych w przedsiębiorstwie globalnym, w: Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Nr 976, Wrocław 2003 (współautor)

Globalizacja i regionalizacja w rozwoju współczesnych organizacji, w: Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, OWPW, Wrocław 2003 (współautor)

Organizacja systemu logistycznego przedsiębiorstwa, AE Kraków, 2003 (współautor)