dr hab. Krzysztof Machaczka, prof. UEK

Stopień naukowy: 
dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. 
Stanowisko: profesor uczelni

Pełnione funkcje w UEK:
Dyrektor Departamentu Marki i Komunikacji UEK od września 2020
Dyrektor Centrum Kancelarii Rektora UEK od lipiec do sierpień 2016
Dyrektor Kancelarii Rektora UEK od wrzesień 2016 do sierpień 2020

Wykształcenie:
2019 – dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. 

2005 – dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Zainteresowania naukowo-dydaktyczne:
Problematyka zarządzania wymiarem strategicznym organizacji, jego relacji z obszarem normatywnym, współczesne modele zarządzania, współczesne metody zarządzania, znaczenie i modelowanie rozwoju organizacji, zarządzanie strategiczne, rola przywództwa i styli kierowania w procesach zarządczych przedsiębiorstw.

Przebieg pracy zawodowej:
Profesor uczelni zatrudniony w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego w Instytucie Zarządzania, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w roku 1998. W swojej aktywności zawodowej współpracował z kilkoma szkołami wyższymi w kraju, prowadził szkolenia w Ośrodkach Rozwoju Regionalnego, uczestniczył w seminariach i praktykach krajowych i zagranicznych prowadzonych przez jednostki naukowe i firmy, współpracował również z praktyką gospodarczą i biznesem.

Wybrane najnowsze publikacje:

Ewolucja paradygmatów organizacji jako element zmiany praktyki zarządzania w wymiarze strategii przedsiębiorstwa, w: Zmiana Warunkiem Sukcesu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 277, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.

Koncepcja Value Based View jako element zdolności integracji strategicznej przedsiębiorstwa, w: Marketing i Rynek nr 5/2014, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2014.

Genetic Codification of the System as an Element of Strategic Adaptation and Renewal Capacity of a Company, w: Management Science in Transition Period in Moldova and Poland. Processes and Structure in the Time of Destabilization, scientific editors: Janusz Teczke, Piotr Buła Vlad Grosu, Wyd. International Management Foundation, Cracow University of Economics Cracow – Chisinau 2014.

Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych, w: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, pod red: Józef Machaczka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, (współautor)

Zarządzanie strategiczne w małej i średniej firmie, w: Przedsiębiorczość i zarządzanie małymi i średnim przedsiębiorstwem, pod red. Jan Targalski, Wyd. Dyfin SA, Warszawa 2014.

The Paradox of evolution and revolution as a business development determinant in condition of environment destabilization, w: Managing Disruption and Destabilization, scientific editors: Thomas Baaken, Janusz Teczke, Wyd. International Management Foundation Cracow University of Economics, Cracow – Muenster 2014.

Uświadomiona wizja organizacji jako kluczowy element zdolności rekonfiguracji strategicznej przedsiębiorstwa, w: Zmiana Warunkiem Sukcesu. Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 359, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.

The Concept of Outsourcing Organization as an Alternative to Modelling a Contemporary Company, w: Management Science during Destabilization: Global Perspective, scientific editors: Tengiz Chachibaia, Halina Łyszczarz, Agnieszka Żak, International Management Foundation Cracow University of Economics, Cracow – Tbilisi 2015.

Impact of Development of Organization’s Strategic Competencies and Company’s Survival and Development Ability, w: Risks and Opportunities – in Search of Equilibrium, scientific editors: Piotr Buła, Janusz Teczke, International Management Foundation, Cracow University of Economics, Cracow – Sankt Petersburg 2016.

Strategia adaptacji społecznej odpowiedzielaności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji, pod red.: Janusz Teczke, Piotr Buła, Cracow Uniweristy of Economisc, Cracow 2017 (współautor)

Machaczka K., Stopa M., (2022), Social Values as One of the Crucial Determinants of Efficient Strategic Management of an Energy Sector Company, „Energies”, vol. 15, iss. 10, s. 1-19; Machaczka K., Stopa M., (2022), The Influence of Remote Work in Particular During the Covid-19 Pandemic on Changes in Human Behaviour Patterns within Organisations, „International Entrepreneurship Review”, vol. 8, no. 2, s. 67-78;

Zainteresowania pozanaukowe:
podróże, wędrówki piesze.