dr Bartosz Niedzielski

WYKSZTAŁCENIE:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2016) – Doktor ekonomii.
Akademia Ekonomiczna w Krakowie (2005) – Magister ekonomii.
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2004/2005) – studia podyplomowe – audyt wewnętrzny.
Akademia Ekonomiczna w Krakowie (2002/2003) – English Track Programme – Master of Science.

STYPEDNIA / STAŻE NAUKOWE:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Kraków, Polska)(2007) – stypendium Rektora UJ w Krakowie dla młodych doktorantów im. Florentyny Kogutowskiej.
Univeristy of Oxford (Oxford, Wielka Brytania) (2007) – staż naukowo – badawczy.
London School of Economics and Political Science (Londyn, Wielka Brytania) (2006) – staż naukowo – badawczy.
University of Applied Sciences, FH-Deggendorf (Deggendorf, Niemcy) (2004/2005) – stypendium rządu Bawarii, Hans-Seidel Stiftung.
University of Greenwich (Londyn, Wielka Brytania)(2003/2004) – stypendium Unii Europejskiej Erasmus.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska) (2005/2014)
HSBC Service Delivery Sp. z o.o. (Warszawa – Kraków, Polska) (2007/2013).
Comarch S.A. (Kraków, Polska) (2005/2006).
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. , (Kraków, Polska) (2003/2005).
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa, Polska) (2003)

CERTYFIKATY:

Sig Sigma Yellow Belt (Kraków, Polska) (2008).
Audytor wewnętrzny II stopnia (Warszawa, Polska) (2005).

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

zarządzanie, zarządzanie międzynarodowe, audyt wewnętrzny, sektor BPO/SSC, zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, ekonomia (makroekonomiczne aspekty otoczenia organizacyjnego).