dr Arkadiusz Wróżek

Doświadczenie

Posiadam wieloletnie doświadczenie zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym FIRMA ATA Beata Wróżek. Do obowiązków należy także zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia produkcji jak również logistyka sprzedaży. Doświadczenie nauczyciela akademickiego zdobywałem pracując w Podkarpackiej Szkole Wyżej. Posiadam wieloletnie doświadczenie szkoleniowe współpracując z ośrodkami szkoleniowymi z zakresu transportu, logistyki, spedycji, zarządzania. Współpracowałem także z szkołami policealnymi kształcąc słuchaczy Portów i Terminali, Agenta Celnego, Logistyki.

Wykształcenie

Doktorat – 2019 – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskeigo;  Temat rozprawy doktorskiej: „Funkcjonowanie polityki transportu lotniczego w Polsce w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej”. Promotor: Prof. dr hab. Jan Czaja

Magister 2011 – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, kierunek: stosunki międzynarodowe, specjalność: handel zagraniczny (studia dzienne, jednolite, tytuł magistra). Praca dyplomowa: „Charakterystyka i perspektywy rozwoju transportu lotniczego w Polsce na tle rynku lotniczego w Europie.” Promotor: doc. dr Małgorzata Czermińska

Studia podyplomowe – 2023 – Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Studia Podyplomowe -2012 –  Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych

Zainteresowania naukowe

Zarządzanie międzynarodowe, transport lotniczy, logistyka lotnicza, zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym

Zainteresowania pozanaukowe

Lotnictwo cywilne, podróże, muzyka, fotografia, kuchnia

Członkostwo

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Sekcja transportu i komunikacji

Publikacje

-Wróżek A, Ewolucja systemu zarządzania jakością w przewozach lotniczych, [:w] Stajniak M, Kolińśki A (red.) Innowacje w Logistyce. Współczesne i przyszłościowe trendy rozwoju, Instytut Naukowo Wydawniczy „Spatium”,  Radom 2015, s. 53-71. ISBN 978-83-62805-77-8. 

  – Wróżek A, Ekonomia jako czynnik wpływający na bezpieczeństwo przewozów lotniczych, [:w] Załęski K, Salatera N, Kowalska K (red.), Wybrane aspekty bezpieczeństwa w transporcie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Radom, 2015, s. 11-30, ISBN 978-83-64636-09-7.  

  – Wróżek A, „Dostępność środków transportu lotniczego towarów. Polski Rynek połączeń Cargo”, Stajniak M, Kolińśki A (red.), Efektywność procesów transportowych. Współczesne problemy i trendy rozwoju, Instytut Naukowo Wydawniczy „Spatium”,  Radom 2016, ISBN 978-83-62805-18-1.

– Wróżek A, Wpływ przewoźników lotniczych czarterowych na rozwój rynku turystycznego w Polsce”Letkiewicz A, Wyzwania rozwoju transportu, Ujęcie gałęziowe, Zeszytach Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, nr.62, Gdańsk, 2017r., ISSN 0208-4821.

Wróżek A, „Charakterystyka polskiego rynku połączeń czarterowych. Udział polskich przewoźników w obsłudze połączeń turystycznych” Słupskie Prace Geograficzne nr 13, Słupsk, 2016r, ISBN 1641-8468. – Wróżek A, „Transport Lotniczy jako atrakcja turystyczna”, Wydawnictwo młodych naukowców, Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce, Nauki humanistyczne i społeczne, Poznań, 2022. ISBN 978-83-66743-84-7